PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intestinale obstructie: conservatieve aanpak
Author(s): HIELE M, COREMANS G, MARCHAL L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 7   Date: 2003   
Pages: 461-465
DOI: 10.2143/TVG.59.7.5001579

Abstract :
De behandeling van intestinale obstructie wegens intra-abdominale adhesies omvat de correctie van de hypovolemie en van de intestinale distensie gepaard met verhoogde intraluminale druk. Patiënten met subobstructie kunnen niet zelden behandeld worden met enkel intraveneuze vochttoediening.
Bij patiënten met ernstiger vormen van dunnedarmobstructie moeten de risico's
van een conservatieve therapie (kans op miskennen van strangulatie) afgewogen worden tegen de risico's inherent aan onmiddellijke heelkunde. In afwezigheid van ernstige symptomen die onmiddellijke heelkunde noodzakelijk maken, is een poging tot conservatieve behandeling met intestinale suctie aangewezen.
Conservatieve behandeling is succesvol bij meer dan de helft van de patiënten. Vergeleken met een maagsonde geeft een endoscopisch geplaatste naso-intestinale sonde sneller verlichting van de obstructiesymptomen. Het is evenwel niet onomstootbaar aangetoond dat dit type sonde de uiteindelijke afloop gunstig beïnvloedt.
Betrouwbare klinische of biochemische aanwijzingen voor strangulatie zijn niet voorhanden.
Een duidelijk onderscheid tussen subobstructie en volledige occlusie is op basis van klinische en radiografische tekens vaak niet met zekerheid te maken.

Small intestinal obstruction: conservative approach
Treatment of small bowel obstruction caused by adhesions is based on intravenous administration of fluids and reversion of intestinal distension.
According to the literature conservative treatment with intestinal decompression using either nasogastric or nasointestinal tubes has a succesrate of more than 50%. The advantage of long endoscopically placed tubes as compared to nasogastric tubes is not established. Conservative treatment includes the risk of unrecognized strangulation for which no reliable diagnostic criteria are available. However the risk of urgent operation for intestinal obstruction may well be in the same range as that of unrecognized strangulation, but exact data are not available. Succesrate of conservative treatment with suction tubes is higher in patients with partial obstruction as compared to complete obstruction, but also here the criteria are not completely reliable.
In our series of 115 patients, conservative treatment was succesful in 63%. The mortality rate was 2.6%. Of the 56 patients treated with a nasogastric tube 21 (38%) were ultimately operated. One in 3 of the operated patients needed segmental resection for strangulation. In the group of 14 patients treated with a nasogastric tube 3 patients (21%) were finally operated. Only in 1 of the 14 patients (7%) a small bowel resection was inevitable. Of the 19 patients who were urgently operated upon admission 5 (26%) showed a strangulated bowel segment requiring resection.

download article
34.239.158.107.