PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van chronische hepatitis C
Author(s): NEVENS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 19   Date: 2003   
Pages: 1184-1187
DOI: 10.2143/TVG.59.19.5001703

Abstract :
In België vindt men bij 0,8% van de bevolking antistoffen tegen hepatitis C. De meeste ervan hebben een chronische hepatitis C, waarvan 20 à 30% cirrose zal ontwikkelen na 20 à 30 jaar. Alle patiënten met verhoogde transaminasen dienen een antivirale therapie te krijgen tenzij er contra-indicaties zijn.
De standaardtherapie is peginterferon-alfa tezamen met ribaverine. De kans op genezing bedraagt 40 à 50% voor een genotype 1 en 70 à 80% voor genotypen 2 en 3. Voor een aantal patiënten die een gedrukte gemoedsstemming ontwikkelen door deze therapie, zijn antidepressiva nuttig.
Nieuwe antivirale middelen en fibroseremmers zijn in ontwikkeling.

Treatment of chronic hepatitis C
The prevalence of hepatitis C antibodies in Belgium amounts to 0.8%. The majority is suffering of chronic hepatitis C and 20-30% will develop cirrhosis after 20-30 years. All patients with elevation of transaminases require antiviral therapy, except in case of contraindications.
The standard therapy is peginterferon alpha in combination with ribaverin. The change of a sustained respons is 40 à 50% for patients suffering from genotype 1 and 70 à 80% for genotype 2 and 3. In case of mental depression support with drugs is useful.
New generations of antiviral medication and antifibrotic drugs are under investigation.

download article
18.206.241.26.