PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voedselallergie bij kinderen. Prevalentie, pathogenese en klinische verschijnselen
Author(s): DE SWERT L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 21   Date: 2003   
Pages: 1292-1295
DOI: 10.2143/TVG.59.21.5001718

Abstract :
Voedselallergie is de meest voorkomende oorzaak van allergische verschijnselen bij kinderen in de eerste levensjaren. Bovendien is de prevalentie van voedselallergie ook het hoogst in de kinderjaren. Dit is een gevolg van het feit dat de zuigeling door immaturiteit van de gastro-intestinale barrière meer blootgesteld is aan overgevoeligheidsreacties op voedingsstoffen. Daarnaast zijn genetische factoren en omgevingsfactoren bepalend voor het al dan niet ontstaan van voedselallergie bij het individuele kind.
De belangrijkste voedselallergenen in de kinderleeftijd zijn koemelk, ei, soja, pinda, vis, tarwe en noten. Dermatologische en gastro-intestinale verschijnselen komen het meest voor en manifesteren zich bij ruim de helft van de kinderen met voedselallergie, maar ook respiratoire klachten, groeiachterstand en anafylaxie komen geregeld voor. Vaak zien we combinaties van symptomen bij eenzelfde patiënt.

Prevalence, pathogenesis and clinical manifestations of food allergy in children
Food allergy is the most important cause of allergic disease in children till the age of three. This age group also has the highest prevalence of food allergy. This phenomenon can mainly be explained by the immaturity of the gastro-intestinal barrier in infants, making them more prone to hypersensitivity reactions to food. Genetic and environmental factors are determining for the development of food allergy in the individual patient.
The most important food allergens in childhood are cow’s milk, egg, soy, peanut, fish, wheat and nuts.
Dermatological and gastro-intestinal complaints are the most frequent manifestations, each occurring in more than fifty percent of children with food allergy. Respiratory symptoms, failure to thrive and anaphylaxis also occur regularly. Many food allergic children present with combinations of symptoms.

download article
35.175.200.4.