PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De arts bij het levenseinde van een patiënt
Author(s): EGGERMONT E, RENAER M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 3   Date: 2004   
Pages: 157-157
DOI: 10.2143/TVG.60.3.5001790

Abstract :
Terminale en stervende patiënten hebben specifieke noden. De mantelzorg van familieleden en vertrouwde personen blijft de hoeksteen. De patiënt voelt aan dat de genezing op zich laat wachten en dat de medische hulp zich meer en meer toespitst op symptoombestrijding. Meer dan vroeger vraagt de patiënt concrete informatie over de aard van zijn ziekte, de prognose en de therapeutische mogelijkheden. Vele patiënten wensen een actieve rol te spelen in de patiënt-artsrelatie. Goed gedoseerde informatie is belangrijk doch moet uitzicht bieden wanneer pijn, aftakeling en verlies van waardigheid optreden. De patiënt wil ook duidelijk weten wie er zal zijn om zijn klachten en hinderlijke symptomen tot aan het einde op te vangen.
De actuele uitbouw van de Palliatieve Zorg in Vlaanderen en de toenemende competentie van de lokale teams maken het mogelijk dat elke arts advies en hulp kan vragen. Bij beperkte ervaring met terminale en stervende patiënten is het vragen van advies zelfs een ethisch-deontologische plicht geworden. Zeker wanneer de patiënt vraagt naar euthanasie moet de arts bijkomende hulp vragen. Door een zorgvuldige ontleding van de vraag naar euthanasie zal de arts erin slagen een oplossing te bieden met respect voor het natuurlijk stervensproces en zonder over te gaan tot therapeutische halsstarrigheid of tot therapeutisch nihilisme.
De voortdurende confrontatie met stervenden is een blijvende uitdaging om ook in dat domein zowel onderzoek als onderwijs te stimuleren.

Geen abstract

download article
18.209.104.7.