PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Palliatieve sedatie voor refractaire symptomen bij terminale patiënten. Procedure en resultaten van het palliatief-supportteam en de palliatievezorgeenheid van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven
Author(s): MENTEN J, VAN OOSTEROM A, VANDEN BOGAERT W, VERMYLEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 3   Date: 2004   
Pages: 164-173
DOI: 10.2143/TVG.60.3.5001792

Abstract :
Ondanks optimale palliatieve zorg voor terminale patiënten blijven er wel eens "refractaire" symptomen bestaan die onderscheiden moeten worden van "moeilijk te behandelen" symptomen.
Palliatieve sedatie wordt gedefinieerd en onderscheiden van andere vormen van sedatie. Ze kan een enkele keer als ultiem middel gebruikt worden om deze klassiek onbehandelbare symptomen bij lijdende terminale patiënten onder controle te brengen. Maar dit is ook een controversieel ethisch onderwerp.
De eigen ervaring met palliatieve sedatie van 1997 tot 2002 wordt in detail beschreven en vergeleken met de beschikbare literatuur. Niet de fysieke maar wel de psychosociale aspecten blijken de meest frequente indicatie voor palliatieve sedatie te zijn. De indicatie bij de individuele patiënt kan slechts gesteld worden na uitvoerig interdisciplinair overleg tussen de patiënt, zijn familie en de hulpverleners. Dit overleg gebeurt met respect voor de wensen en de autonomie van de patiënt en zijn familie.
Zowel intermitterende als continue palliatieve sedatie wordt beschreven. De efficiëntie van symptoomcontrole door palliatieve sedatie ligt boven de 90% en ze duurt meestal (> 90% van de patiënten) minder dan 7 dagen. Palliatieve sedatie blijkt een uitzonderlijk zeldzame procedure te zijn, die hier ook ethisch uitgeklaard wordt.

Palliative sedation for refractory symptoms in palliative terminal patients
Palliative sedation is a valid alternative for euthanasia or assisted suicide for terminal patients with untreatable symptoms. It can be implemented everywhere in the world without changing the law and it prevents that patients will be left to their suffering. Palliative sedation is an effective (92%) but an exceptional treatment (± 0.13% and ± 3% of all dying patients in respectively the hospital or in the palliative care unit) for rarely untreatable symptoms at the end of life.
Most authors report about physical refractory symptoms as indications for palliative sedation. This study shows that over the last few years a shift has occurred to more existential and psychological indications. The medical decision to start palliative sedation for the individual patient has to be made following an interdisciplinary concertation with respect for the patient’s wishes and autonomy.
Intermittent sedation can "add life to the last days of life, but should not add days to life". In deeply sedated patients and according to the literature, no shortening of life is seen compared to less deeply sedated patients. Disease progression is the cause of death and not the withdrawal of food and fluid that only limits the prolongation of the dying process. Deep sedation is always based on an individual dose titration, a simple recipe does not exist.

download article
34.236.170.48.