PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. Een overzicht
Author(s): DE BONDT W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 3   Date: 2004   
Pages: 174-181
DOI: 10.2143/TVG.60.3.5001793

Abstract :
Volgens de Wet betreffende de euthanasie pleegt de arts die ingaat op een verzoek om euthanasie niet langer een misdrijf, indien hij de voorwaarden van de wet naleeft. Gaat het om een actueel verzoek van een patiënt die bij bewustzijn is, dan stelt de wet een aantal grondvoorwaarden inzake de leeftijd van de patiënt, de kwaliteit van zijn wilsverklaring en zijn medische toestand. Het verzoek om euthanasie moet bovendien geschieden in de door de wet bepaalde vorm. Die vormvoorwaarden verschillen naargelang de patiënt al dan niet in staat is te schrijven. Wat betreft de geneesheer die euthanasie uitvoert, legt de wet een aantal informatie-, consultatie- en onderzoeksverplichtingen op. Indien de arts van oordeel is dat de patiënt kennelijk niet binnen afzienbare tijd zal overlijden, dient hij een aantal bijkomende vereisten na te leven, o.a. het in acht nemen van een "wachttijd".
Naast het actuele verzoek om euthanasie, reglementeert de wet eveneens de situatie van de patiënt die buiten bewustzijn is, wiens toestand onomkeerbaar is, doch die op voorhand de voorzorg nam om een wilsverklaring inzake euthanasie op te stellen. Ook in deze situatie moeten een aantal inhoudelijke voorwaarden, o.a. lijden aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening, en formele vereisten vervuld zijn. En ook hier rusten op de arts een aantal onderzoeks- en consultatieverplichtingen.

The Belgian Euthanasia Act 2002: a survey
According to the recent Belgian Euthanasia Act, the physician who performs euthanasia does not commit a crime, if he complies with the statutory requirements.
In case of an actual request for euthanasia by a conscious patient, the physician is allowed to perform euthanasia, if he has ascertained that the patient is of age, that the request is voluntary, well-considered and repeated and not made under any external pressure and that the patient is dealing with a hopeless medical condition of unbearable physical or psychological pain or suffering. Furthermore the physician must meet several information, consultation and examination obligations. If the physician is of the opinion that apparently, the patient will not die within the foreseeable future, he has to observe some additional obligations, e.g. he has to respect a period of one month between the written request of the patient and the performance of euthanasia.
Besides the actual request of a conscious patient, the Act also regulates the situation of an unconscious patient, who previously drew up a living will in which he expresses a request for euthanasia. This request will be complied with if the statutory conditions are fulfilled. Among other things the physician has to ascertain that the patient suffers from a serious and incurable disorder caused by an accident or a disease, that he is no longer conscious and that this condition is irreversible according to the current scientific criteria.

download article
3.227.233.55.