PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Rechten en plichten van artsen in de wet op de euthanasie
Author(s): NYS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 3   Date: 2004   
Pages: 182-187
DOI: 10.2143/TVG.60.3.5001794

Abstract :
In deze bijdrage wordt de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie juridisch geanalyseerd vanuit het standpunt van de arts die wordt geconfronteerd met een euthanasieverzoek. Los van meer fundamentele ethische en juridische bedenkingen, wil dit artikel als het ware een handleiding aanbieden waarin wordt beschreven hoe met een dergelijk verzoek moet worden omgegaan teneinde juridisch op een zorgvuldige wijze te handelen.

Rights and duties of physicians under the Belgian law on euthanasia
This contribution contains a legal analysis of the Belgian law on euthanasia of May, 22, 2002 from the point of view of a physician who is confronted with a request for euthanasia. Regardless of more fundamental ethical and legal considerations, it offers a so-called manual containing a description of how to deal with such a request in order to act carefully in legal terms.

download article
54.161.118.57.