PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De Belgische wet betreffende de euthanasie: een personalistische verheldering
Author(s): SCHOTSMANS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 3   Date: 2004   
Pages: 188-195
DOI: 10.2143/TVG.60.3.5001795

Abstract :
Een radicaal vrijheidsmodel is de belangrijkste ethische fundering voor de legalisering van de euthanasie.
De auteur beschrijft een alternatief model dat een ethische grondslag kan vormen voor een goede mantelzorg en een doeltreffende palliatieve zorg, met name het relationeel verantwoordelijkheidsmodel. Beide modellen dienen aan bod te komen bij het streven naar een verbetering van de zorg voor de stervenden.

The Belgian law on euthanasia: a personalist approach
Belgium is the second country in the world that decriminalized euthanasia. Euthanasia has been defined as "intentionally terminating life by another person than the person concerned, at that person’s request". The ethical justification for this regulation has been sought in the principle of respect for the autonomy of the patiënt, radicalized as a right to self-disposal. The author describes in this contribution an alternative anthropological ethical approach to the end of life, namely the so-called "relational" model of responsability. This may create more openness for palliative care as a comprehensive approach to dying patients.

download article
54.81.69.220.