PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Medische beslissingen bij het levenseinde
Author(s): VERMYLEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 3   Date: 2004   
Pages: 204-213
DOI: 10.2143/TVG.60.3.5001797

Abstract :
In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op een aantal medische beslissingen bij het levenseinde. Vooreerst worden het mededelen van een noodlottige prognose en de recentelijk gewijzigde visie hieromtrent besproken. Therapeutische verbetenheid wordt gedefinieerd en het hanteren van een "Code omtrent beperking van therapie" wordt uiteengezet. Er wordt kort verwezen naar de wet die recentelijk de centrale plaats van de palliatieve zorg bij het levenseinde beklemtoont. De bijzonderste elementen van de euthanasiewet worden samengevat.
Adviezen omtrent euthanasie en omtrent de toepassing van de wet, opgesteld door de Commissie voor Medische Ethiek van de Katholieke Universiteit Leuven, worden weergegeven.
De tekst eindigt met enkele persoonlijke beschouwingen bij dit moeilijk onderwerp.

Medical end-of-life decisions
This contribution presents a number of medical decisions at the end of life. It first discusses the communication of a fatal prognosis and the recently modified concepts on this issue. A definition of inappropriate therapeutic zeal is provided and the use of a "code to limit therapy" is discussed. The central position of palliative care at the end of life was recently stressed by law; this law is briefly mentioned. The main elements of the euthanasia law are summarized.
The positions on euthanasia and on the application of this law, as formulated by the Committee on Medical Ethics of the Katholieke Universiteit Leuven, are given.
The text ends with a few personal reflections on this difficult matter.

download article
54.81.69.220.