PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Risico’s van inhaleerbaar stof
Author(s): TORFS R, SCHOETERS G, HOET P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 13   Date: 2004   
Pages: 915-926
DOI: 10.2143/TVG.60.13.5001907

Abstract :
Ondanks de duidelijk afgenomen luchtverontreiniging in de laatste decennia wordt sinds het begin van de jaren negentig op een systematische en consistente manier aangetoond dat er een associatie bestaat tussen de concentraties van inhaleerbare deeltjes in de lucht en de effecten op de gezondheid. Zowel sterfte als ziekenhuisopnamen ten gevolge van astma-aanvallen en luchtwegsymptomen, maar ook ten gevolge van cardiorespiratoire klachten worden in de internationale literatuur in verband gebracht met inhaleerbare deeltjes.
In dit overzicht wordt de luchtverontreiniging door zwevend stof in detail besproken. In een eerste deel wordt het begrip inhaleerbaar stof gedefinieerd. Aan de hand van de literatuur wordt vervolgens de epidemiologische evidentie verduidelijkt en worden de voornaamste toxicologische hypothesen besproken waarmee men tracht de geobserveerde effecten te verklaren. In een laatste deel wordt nagegaan hoe deze problematiek, zowel internationaal als lokaal, wordt aangepakt door de overheid, en welke de belangrijkste leemten in de kennis zijn.
Het verkrijgen van een duidelijk zicht op de rol van zwevend stof in het veroorzaken van gezondheidseffecten of het verergeren van ziekten is een moeilijke opdracht. Een doeltreffend beleid om de juiste uitstoten te verminderen om zo op een efficiënte manier de gevolgen van zwevend stof te verminderen, is allerminst eenvoudig. Verder multidisciplinair onderzoek is noodzakelijk om meer inzicht te verwerven in deze problematiek.





Risks of inhalable particles
Recent epidemiological evidence demonstrated a consistent association of severe health effects with ambient particulate matter. Reduced life expectancy, as well as hospitalisation for cardiorespiratory effects, and exacerbation of diseases such as asthma and COPD have been reported in international literature, in correlation with increased levels of PM10 or PM2.5.
First this review gives a physicochemical definition of particulate matter. Next an overview of the most important epidemiological studies and health effects is given, and of the possible toxicological mechanisms supporting the epidemiological evidence. Finally, current policies and policy questions related to reducing the potentially large health effects are considered. Attention is paid to the existing gaps in our scientific knowledge.
More integrated research across scientific disciplines is needed to define efficient measures, in order to reduce the emissions contributing to the complex composition of ambient particulate matter.

download article




3.227.233.55.