PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Erotomanie of het syndroom van de Clérambault: geschiedenis, diagnose en behandeling
Author(s): MICHIELSEN P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 13   Date: 2004   
Pages: 941-948
DOI: 10.2143/TVG.60.13.5001910

Abstract :
Erotomanie wordt al enkele eeuwen beschreven als een vorm van pathologische liefde. Het betreft de typische waan dat iemand anders, doorgaans een persoon van hogere stand, verliefd is op de persoon in kwestie. In dit literatuuroverzicht wordt de fenomenologische benadering naast de huidige psychiatrische classificatie geplaatst. Binnen de DSM-IV wordt erotomanie gerangschikt bij de waanstoornis, erotomane type (297.1).
Verder worden het voorkomen bij andere psychiatrische en medische aandoeningen besproken, evenals de forensische verwikkelingen en de neuroanatomische bevindingen tot op heden.
Tot slot wordt, afhankelijk van de indeling tussen een primaire en een secundaire vorm, een samenvatting van de behandelingsmogelijkheden gegeven.

Erotomania or de Clérambault’s syndrome: history, diagnosis and treatment
For many centuries erotomania has been considered a pathological form of love. It concerns the typical delusion that someone else, usually a person of higher status, is in love with the person himself. In this survey of the literature the phenomenological approach is compared with the actual psychiatric classification. Among the DSM-4 erotomania is classified under the delusional disorder, erotomanic type (297.1).
The presentation with other psychiatric and medical disorders is discussed, as well as the forensic complications and neuro-anatomical correlates of the disease.
Finally a summary of the treatment strategies is given with respect to the difference between the primary and the secondary form.

download article
18.206.241.26.