PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Betekenis van de laaggedoseerde orale ijzerabsorptietest voor de klinische praktijk
Author(s): JOOSTEN E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 13   Date: 2004   
Pages: 962-967
DOI: 10.2143/TVG.60.13.5001914

Abstract :
De laaggedoseerde orale ijzerabsorptietest is een eenvoudige, goedkope en gemakkelijk beschikbare test om de ijzerabsorptie te meten.
De test biedt interessante mogelijkheden voor de diagnostiek van ijzerdeficiënte anemie en voor de differentiaaldiagnose met de anemie bij chronische ziekte.
Andere potentiële en klinisch interessante indicaties zijn het onderzoek naar de invloed van geneesmiddelen en voedingsbestanddelen op de ijzerabsorptie en de differentiatie van patiënten met anemie door ijzergebrek, die voldoende of onvoldoende oraal ijzer absorberen, waardoor de behandeling kan aangepast worden.
Ondanks de lange historiek van deze test zijn op evidentie gebaseerde gegevens beperkt, maar dit kan juist een uitdaging vormen om verder onderzoek te herwaarderen.

What is the clinical significance of the low dose oral iron absorption test?
The low dose oral iron absorption test is a simple and widely available test to investigate iron absorption.
It may be helpful for the diagnosis of iron deficiency anaemia and its differential diagnosis with the anaemia from chronic disease.
Other interesting indications are the investigation of the influence of different nutritional substances and drugs on the iron absorption and the differentiation of patients with iron deficiency anaemia, who may or may not absorb a sufficient amount of iron, in order to modify iron therapy.
Despite its long history, evidence based data are scarce, constituting a real challenge to re-evaluate its clinical significance.

download article
34.226.234.20.