PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een jonge vrouw met een unilaterale pleuravochtuitstorting
Author(s): DE COCK C, LAMONT H, LAMONT J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 13   Date: 2004   
Pages: 968-971
DOI: 10.2143/TVG.60.13.5001915

Abstract :
De casus van een jonge vrouw met een unilaterale pleuravochtuitstorting aan de linkerzijde wordt beschreven. Het blijkt te gaan om een exsudaat, met lymfocytaire pleuritis. Na uitsluiting van andere pathologie├źn, zoals longembolie en tuberculeuze pleuritis, wordt als diagnose aangenomen dat het vocht veroorzaakt wordt door een ovariaal hyperstimulatiesyndroom (OHSS). Bij dit syndroom, dat meestal optreedt als verwikkeling van in-vitrofertilisatie (IVF), wordt meestal ascites vastgesteld, maar ook soms pleuravocht, dat dan meestal aan de rechterzijde aangetroffen wordt.
Ten slotte wordt een kort literatuuroverzicht gegeven van het ovariaal hyperstimulatiesyndroom.

A young woman presenting with unilateral pleural effusion: case report
The history of a young woman with a unilateral pleural effusion is described. Further examination reveals an exsudate, with lymfocytic pleuritis. Pulmonary embolism and tuberculous pleuritis are excluded. The history of the patient reveals a recent IVF trial, complicated with a moderate OHSS. The pleural effusion of this patient appears to be related with the OHSS.
A unilateral left pleural effusion is a rare manifestation of OHSS. Patients with OHSS should be monitored with the necessary attention to the pleura.

download article
54.162.151.77.