PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Hyperfosfatemie: een cardiovasculaire risicofactor bij chronisch nierlijden
Author(s): VAN DAMME V, MAES B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 16   Date: 2004   
Pages: 1095-1105
DOI: 10.2143/TVG.60.16.5001936

Abstract :
Hyperfosfatemie bij chronisch nierlijden werd tot voor kort vrijwel uitsluitend geassocieerd met renale osteodystrofie. Verschillende studies hebben op dit probleem echter een nieuw licht geworpen en toonden aan dat een toegenomen fosfatemie gepaard gaat met een hoger cardiovasculair mortaliteitsrisico.
Een verhoogd fosfaatgehalte kan op verschillende manieren bijdragen tot het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen. Enerzijds zou het samen met een verhoogd calcium-fosfaatproduct het ontstaan bevorderen van cardiovasculaire calcificaties, die een bewezen gestegen cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit hebben. Anderzijds veroorzaakt het hyperparathyreoïdie, wat ook cardiovasculaire veranderingen zou bewerkstelligen, zoals hypertensie, linkerventrikelhypertrofie, atherosclerose en cardiale disfunctie.
Deze nieuwe inzichten beklemtonen het belang van een doeltreffende behandeling van hyperfosfatemie. Desalniettemin werd met de gebruikelijke behandelingen het beoogde resultaat soms niet bereikt. Daarom gaat nu ook aandacht naar het ontwikkelen van nieuwe, performantere geneesmiddelen, zoals nieuwe fosfaatbinders.

Hyperphosphatemia: a cardiovascular risk factor in chronic renal failure
Hyperphosphatemia in chronic renal failure has commonly been associated with renal osteodystrophy. Recently however, several studies suggested that an increased phosphate level may also lead to an increased cardiovascular mortality risk.
Hyperphosphatemia can contribute to cardiovascular diseases in several ways. Together with an increased calcium-phosphate-product, it could result in cardiovascular calcifications, which are associated with increased morbidity and mortality. Moreover, hyperphosphatemia causes hyperparathyroidism, which could also lead to cardiovascular changes, such as hypertension, left ventricular hypertrophy, atherosclerosis and cardial dysfunction.
Because of these new insights, more attention has been paid to the treatment of hyperphosphatemia. However, sometimes one could not obtain satisfying results with commonly used treatments. Therefore, much effort is done to develop new and better treatments, such as new phosphate binders.

download article
18.206.241.26.