PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Reumatische systeemziekten en het bot
Author(s): VAN OFFEL JF
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 16   Date: 2004   
Pages: 1116-1125
DOI: 10.2143/TVG.60.16.5001938

Abstract :
Osteoporose is een vaak voorkomende systeemmanifestatie bij inflammatoire reumatische aandoeningen. De klassieke risicofactoren die gelden voor de bevolking in het algemeen, gelden in het bijzonder ook voor patiënten met een reumatische aandoening: leeftijd, vrouwelijk geslacht, vroegtijdige menopauze, calciumarme voeding, gebruik van glucocorticoïden, immobilisatie. Bij inflammatoire reumatische aandoeningen zijn ook de ziekteduur en de ernst van het ziekteproces bijkomende risicofactoren voor veralgemeend botverlies. Nieuwe inzichten in de botfysiologie geven een betere verklaring voor de relatie tussen ontsteking en botafbraak, vooral bij reumatoïde artritis. Het therapeutisch beleid zal vooral gericht zijn op een optimale controle van het ziekteproces, gepaste revalidatiemaatregelen, valpreventieve maatregelen, correctie van calcium- of vitamine-D-tekort en indien nodig opstarten van een antiresorptieve therapie zoals een bisfosfonaat.

Rheumatic diseases and their repercussions on the skeleton
The rheumatic diseases include a wide group of disorders that share their ability to affect articular structures. These disorders may produce effects on bone remodeling which affect the entire skeleton. In general, beside the classical risk factors for osteoporosis, disease activity and duration are particularly significant in the process of generalized bone loss. This reflects the importance of inflammation on bone metabolism. New insights in bone physiology unraveled the relationship between bone alterations and the immune pathogenesis of these diseases, especially in rheumatoid arthritis.
In the first part of this contribution we highlight some new concepts of bone physiology. In the second part we briefly describe some clinical characteristics of the rheumatic diseases regarding their repercussions on the skeleton. In the final part we deal with some therapeutical principles regarding the prevention of fractures in those patients.

download article
54.161.118.57.