PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Biologische therapie bij reumatoïde artritis. Stand van zaken
Author(s): DE CLERCK LS
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 16   Date: 2004   
Pages: 1126-1130
DOI: 10.2143/TVG.60.16.5001939

Abstract :
Met de geneesmiddelen gericht tegen tumornecrosisfactor (TNF) kan gesproken worden van een echte doorbraak in de behandeling van reumatoïde artritis (RA). In verschillende experimentele diermodellen is gebleken dat zowel interleukine(IL)-1 als TNF sterk artritogeen zijn en dat blokkade van deze cytokinen de ontsteking en gewrichtsafbraak remt. Sindsdien zijn verschillende klinische studies uitgevoerd met anti-TNF-moleculen, waarbij bleek dat buiten de anti-inflammatoire effecten ook de progressie van de ziekte sterk geremd kon worden.
Anti-TNF-therapie wordt in België terugbetaald voor patiënten met actieve RA die onvoldoende resultaat bekomen hebben met ten minste 2 "disease-modifying antirheumatic drugs" (DMARD’s) waarvan 1 methotrexaat dient te zijn. Ondanks theoretische bezwaren tonen studies op korte en middellange termijn geen klinisch significante toename van infecties of tumoren onder anti-TNF-therapie. Toch dient men bedacht te zijn op tuberculose, eventueel andere opportunistische infecties. Anti-TNF-therapie heeft de succesvolle behandeling van tot dan toe therapieresistente RA-patiënten mogelijk gemaakt en opent tevens belangrijke perspectieven voor nieuwe biologische therapieën voor andere inflammatoire en auto-immuunziekten.





Treatment with biologicalsin rheumatoid arthritis
Biological treatment with anti-TNF drugs is an important milestone in the treatment of rheumatoid arthritis. Animal models have shown that IL-1 and TNF are strongly arthritogenic cytokines. Blocking of these cytokines strongly diminished inflammation and joint destruction in these models. Afterwards, many clinical studies in humans have confirmed that anti-TNF therapy not only had a beneficial effect on pain and inflammation, but also that the radiological progression of the disease was slowed down strongly.
Anti-TNF treatment is reimbursed in Belgium in case of active RA, refractory to treatment with methotrexate and at least one other disease modifying drug. Although further clinical monitoring remains imperative, until now no significant increase of infections or malignancies has been observed. However, one has to be aware for reactivation of tuberculosis and eventually other opportunistic infections. Anti-TNF therapy is a major advantage in the treatment of refractory rheumatoid arthritis and opens many perspectives for new biological therapies in other inflammatory and autoimmune diseases.

download article




35.173.234.237.