PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Immunopathologische reacties: Gell en Coombs herdacht. Deel 1: Algemeenheden en anafylaxie
Author(s): STEVENS WJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 16   Date: 2004   
Pages: 1139-1145
DOI: 10.2143/TVG.60.16.5001941

Abstract :
In deze bijdrage wordt het mechanisme van de voornaamste immunopathologische reacties, die aanleiding geven tot allergische reacties en tot auto-immuunziekten via een geactualiseerd stramien stoelend op de oorspronkelijke indeling van Gell en Coombs, besproken.
Deel 1 handelt over de IgE-gemedieerde anafylactische reacties. Naast het mechanisme en de mediatoren wordt ook de latefasereactie besproken.

Immunopathological reactions: in memory of Gell and Coombs
Part 1: General considerations and anaphylaxis
In this part, the different mechanisms responsible for important immunopathological reactions such as allergic reactions and autoimmune diseases are described using an updated framework, as presented in the past by Coombs and Gell.
The first part deals with de IgE mediated anaphylactic reactions. In addition to mechanism and mediators, late phase reactions are also discussed.

download article
54.81.69.220.