PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Marihuana en cocaïne: niet zo onschuldig voor de longen
Author(s): VAN RANSBEECK L, NEMERY B, THOMEER MJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 17   Date: 2004   
Pages: 1205-1216
DOI: 10.2143/TVG.60.17.5001954

Abstract :
Vele substanties, andere dan tabak, worden geïnhaleerd voor recreatieve doeleinden. Hiertoe behoren cannabis, cocaïne, heroïne, metamfetamine en een heel verscheiden groep van volatiele substanties. In België neemt het misbruik van drugs de laatste tien jaar toe, waardoor een groeiende bezorgdheid ontstaat over de potentiële respiratoire en andere medische verwikkelingen.
In dit artikel wordt getracht een beeld te vormen van de drugsproblematiek in België, in het bijzonder die van de inhalatiedrugs, en van hun effecten op de respiratoire tractus. De meest gebruikte inhalatiedrugs zijn onomstotelijk cannabis en cocaïne. Heroïne, metamfetamine ("ice"), oplosmiddelen en lijmen worden veel minder vaak gebruikt en misbruikt. Al deze producten, of ze nu gesnoven, gerookt of op andere wijze geïnhaleerd worden, oefenen schadelijke effecten uit op zowel de hogere als lagere respiratoire tractus. Voor cannabis en cocaïne worden de gebruikswijze en de effecten op de long nagegaan.

Cannabis and cocaine: not so harmless for the lungs
Many substances other than tobacco can be inhaled for recreational purposes. These are cannabis, crack cocaine, heroin, metamphetamin and volatile substances. The last decade misuse of these substances increased in Belgium. This explains the growing concern about the potential respiratory and other health complications. This paper tries to discuss the illicit drug problem in Belgium, and the inhalation of drugs in particular. The drugs most used are cannabis and cocaine. Heroin, metamphetamin (ice), solvents and glues are much less frequently used illicit drugs in Belgium. Cocaine and cannabis, either if they are sniffed, smoked or inhaled in another way, exert negative effects on higher and lower respiratory tract.

download article
34.226.234.20.