PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Monitoring van de cerebrale functie op de neonatale intensievezorgafdeling
Author(s): ZECIC A, SMETS K, GOOSSENS L, VANHAESEBROUCK P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 17   Date: 2004   
Pages: 1226-1232
DOI: 10.2143/TVG.60.17.5001957

Abstract :
Cerebralefunctiemonitoring (CFM) is een vereenvoudigde vorm van continue registratie van het EEG, uitgevoerd aan het bed van de patiënt. Het is een algemene weergave van de cerebrale activiteit. Eénkanalig EEG wordt door bipariëtaal geplaatste elektroden geregistreerd. Deze techniek is gemakkelijk uitvoerbaar en stemt goed overeen met een standaard-EEG.
Continue registratie van het EEG laat toe om binnen de eerste 6 uur na de geboorte een nauwkeurige prognose te maken bij pasgeborenen met peripartale asfyxie. Een continue achtergrondregistratie met een normale amplitude wijst bijna zeker op een normale toekomst, terwijl een vlak tracé of een registratie met te kleine amplitude onveranderlijk gepaard gaan met overlijden of ernstige handicap.
Bij pasgeborenen met convulsies worden de epileptische activiteit en de effectiviteit van anti-epileptica opgevolgd via CFM. Ook bij prematuren met een zeer laag geboortegewicht heeft CFM tijdens de eerste levensweek een belangrijke voorspellende waarde van de neurologische prognose.
De resultaten van de nu beschikbare studies laten vermoeden dat CFM een definitieve plaats zal verwerven in het klinisch arsenaal van de acute neonatale zorg.

Cerebral function monitoringin the Neonatal Intensive Care Unit
Cerebral function monitoring (CFM) is a simple, bedside and continuous EEG technique. It provides an overall impression of the cerebral activity. CFM is a single-channel EEG with biparietal leads. This technique is immediately available, easy to apply and exhibits a high concordance with the standard EEG.
CFM is an excellent tool in prediction of neurodevelopmental outcome after perinatal asphyxia, it can assess the effect of anticonvulsants as well as detect seizure activity and provides predictive information in preterm infants with cerebral hemorrhage.

download article
35.175.200.4.