PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Spondylolyse bij jonge atleten
Author(s): SYS J, MICHIELSEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 18   Date: 2004   
Pages: 1310-1318
DOI: 10.2143/TVG.60.18.5001984

Abstract :
Isthmische spondylolyse is een beenderig defect t.h.v. de pars interarticularis van een lumbale wervel. Acute spondyloluse is een stressfractuur of vermoeidheidsbreuk als gevolg van overbelasting door sport of rugbelastend werk. Een repetitieve combinatie van flexie-extensie- en rotatiebewegingen ligt aan de basis van het onevenwicht tussen botaanmaak en botafbraak. De diagnose kan vroegtijdig gesteld worden met een botscan en/of een CT-scan.
Over een periode van 10 jaar werden 37 topsporters met acute isthmische spondylolyse conservatief behandeld (korset en sportstop). Eénendertig ervan werden klinisch en radiografisch opnieuw geëvalueerd. De kans op beenderige heling door een conservatieve therapie was groter bij recente (unilaterale) letsels dan bij minder recente letsels. De klinische resultaten (sporthervatting) op korte termijn waren gunstig voor alle vormen van acute spondylolyse.

Spondylolysis in young athletes
Isthmic spondylolysis is an osseous defect at the pars interarticularis of a lumbar vertebra. It is a fatigue fracture due to overuse caused by sports or heavy work. A repetitive combination of flexion-extension movements and rotatory movements can cause a disbalance between osteoclasts and osteoblasts leading to a fracture. Early diagnosis can be made with bone scintigraphy and/or CT-scan.
In a period of 10 years, 37 elite athletes with acute isthmic spondylolysis were treated conservatively (bracing and rest). Thirty-one of them were evaluated both clinically and radiologically. Bony healing occurred more frequently in recent (unilateral) lesions than in less recent lesions. Clinical results (sports resumption) in the short term were good for all forms of acute spondylolysis.

download article
35.175.200.4.