PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hogeprecisieradiotherapie bij het prostaatcarcinoom
Author(s): SOETE G, MICHIELSEN D, RAPPE B, VAN DEN BERGE D, KEUPPENS F, STORME G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 18   Date: 2004   
Pages: 1325-1331
DOI: 10.2143/TVG.60.18.5001986

Abstract :
In de behandeling van het gelokaliseerd prostaatcarcinoom speelt radiotherapie een belangrijke rol. Het toedienen van hogere dosissen biedt betere genezingskansen maar vereist het gebruik van speciale technieken om ernstige en soms permanente neveneffecten op blaas en rectum te vermijden.
Sedert midden 2000 worden in het AZ-VUB systematisch een drietal maatregelen genomen om deze neveneffecten te vermijden. Door het aanwenden van de laparoscopische lymfadenectomie kan de profylactische bestraling van de bekkenklieren meestal achterwege worden gelaten. Een speciale conformele bestralingstechniek ("Dynamic Arc Therapy") en een nauwkeurige positioneringsmethode laten toe de dosis met een hoge precisie toe te dienen.
De klinische resultaten op basis van de eerste honderd aldus behandelde patiënten tonen een zo goed als volledige afwezigheid van acute digestieve bijwerkingen. Ondanks het gebruik van kleine bestralingsvolumes is de biochemische controle bevredigend en bedraagt 96% op 2 jaar.

High precision radiotherapy in prostate cancer
Radiotherapy plays a major role in the treatment of prostate cancer. The use of higher radiation doses is known to improve significantly cure rates. Still special techniques are required to avoid serious side-effects to bladder and rectum.
Since May 2000 three measures have been taken systematically at the AZ-VUB to avoid these side-effects. The use of laparoscopic lymphadenectomy has allowed the omission of prophylactic pelvic irradiation in the majority of cases. A specific kind of conformal radiotherapy ("Dynamic Arc Therapy") as well as the use of an accurate patient positioning tool allow a high-precision dose-delivery.
The clinical results based upon the first hundred treated patients show nearly no acute digestive side-effects. The use of reduced treatment volumes does not seem to compromise outcome as illustrated by the 2-year biochemical control rate of 96%.

download article
35.175.200.4.