PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Toxische-shocksyndroom: nog niet vergeten
Author(s): DHONT N, TEMMERMAN M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 18   Date: 2004   
Pages: 1340-1342
DOI: 10.2143/TVG.60.18.5001988

Abstract :
In de jaren tachtig werden talrijke gevallen van het menstruatiegebonden toxische-shocksyndroom (TSS) gerapporteerd in de literatuur. Sinds het verband werd aangetoond van superabsorberende tampons met TSS en vervolgens het verwijderen van deze tampons van de markt, is de incidentie drastisch gedaald.
Het is echter belangrijk om te weten dat tampongebruik nog steeds TSS kan veroorzaken.
Bij elke voordien perfect gezonde vrouw die zich aanbiedt met hoge koorts, exantheem en een multisysteemaandoening moet de mogelijkheid van TSS overwogen worden.
In 1981 reeds werden de criteria om tot de diagnose te komen vastgelegd. Deze berusten louter op het klinisch beeld.
In dit artikel wordt aan de hand van een ziektegeschiedenis dieper ingegaan op de pathogenese, het klinisch beeld, de diagnose en de behandeling van menstruatiegebonden TSS.

Think toxic shock syndrome
Toxic shock syndrome (TSS) is well known by general practicioners and gynaecologists, yet the likelihood of observing a case of TSS is minimal because of its low incidence.
The symptoms are caused by a toxine produced by certain S. aureus strains. Use of tampons is considered to cause vaginal micro-ulceration and to create an environment favouring toxine production. In the eighties and early nineties many cases were reported in the literature and TSS was even considered as a public health threat to women of reproductive age. Since then a substantial reduction in the incidence of menstrual TSS has occurred, which can be attributed to the withdrawal of particular "super absorbent" brands of tampons and the reduction of their absorbability.
However it seems important to remember that toxic shock syndrome related to tampon usage still exists. Early recognition and prompt treatment will prevent complications and ensure recovery.

download article
18.209.104.7.