PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chemotherapie in de behandeling van hoofd- en halstumoren
Author(s): CLEMENT P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 18   Date: 2004   
Pages: 1351-1357
DOI: 10.2143/TVG.60.18.5001990

Abstract :
De rol van chemotherapie in hoofd- en halstumoren is steeds beperkt geweest tot de palliatieve behandeling. Neoadjuvante chemotherapie en chemo-radiotherapie hebben de laatste jaren echter ook in de curatieve behandeling hun plaats gekregen. Associatie van chemotherapie aan radiotherapie in de behandeling van het lokaal gevorderd spinocellulair carcinoom van hoofd en hals verbetert de overleving in vergelijking met conventionele radiotherapie. Bij het gevorderde nasofarynxcarcinoom is dit voordeel het meest uitgesproken en dient chemo-radiotherapie beschouwd te worden als de standaardbehandeling.
Inductiechemotherapie is een behandelingswijze die vaak toelaat de larynx te sparen bij gevorderd larynxcarcinoom, zonder de overlevingskans significant te verminderen.
De vooruitgang in de curatieve behandeling van hoofd- en halskanker is gebaseerd op klassieke actieve cytostatica, en gebeurde tegen de prijs van een verhoogde acute toxiciteit. Algemeen wordt gehoopt dat de ontwikkeling van een nieuwe generatie niet-cytotoxische antitumorale geneesmiddelen een even efficiënte maar minder toxische therapie zal toelaten.

Chemotherapy in the treatment of head and neck cancer
Chemotherapy was traditionally reserved for the palliation of locally advanced or metastatic head and neck cancer. Neoadjuvant chemotherapy and concomitant chemoradiotherapy have now gained a place in the curative treatment of this disease. The survival of stage III and IV squamous cell carcinoma of the head and neck has improved with the association of cisplatin to conventional radiotherapy. In advanced nasopharyngeal carcinoma, this advantage has made cisplatin containing chemotherapy combined with radiotherapy the only acceptable standard treatment. Induction chemotherapy allows for a larynx preserving therapy in carcinoma of the larynx and the hypopharynx, without decreasing the survival significantly.
The advances in the treatment of head and neck cancer have been achieved by the use of classic cytostatic drugs, and at a price of increased acute toxicity. It is hoped that the development of a new generation of molecules will allow a less toxic therapy that is equally effective.

download article
18.209.104.7.