PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Met het oog op immuniteit – aangrijpingspunten van vaccins op het immuunapparaat
Author(s): RIJKERS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 20   Date: 2004   
Pages: 1445-1450
DOI: 10.2143/TVG.60.20.5002003

Abstract :
In onze omgeving komen we voortdurend in contact met allerlei micro-organismen. Met sommige leeft de mens in goede verstandhouding, andere ziekteverwekkers kunnen hem dan weer schade berokkenen. Het is tegen de laatstgenoemde categorie dat vaccins ontwikkeld worden met als doel bescherming op te wekken bij de hele bevolking. Vaccins hebben tot doel een specifieke immunologische reactie te veroorzaken, die de mens op lange termijn bescherming kan bieden tegen infectieziekten en hun verwikkelingen.
Bij de ontwikkeling van een vaccin moet rekening gehouden worden met de karakteristieken (aard, pathogenese) van het micro-organisme waartegen het vaccin gericht is, en het soort immuunantwoord dat opgewekt wordt. Vaccins kunnen grofweg onderverdeeld worden in drie categorieën: vaccins met gedode micro-organismen, mèt levend verzwakte micro-organismen en "subunit"-vaccins. Naast deze actieve vorm van bescherming kan, indien nodig, ook passieve vaccinatie met immunoglobulinen toegepast worden. Deze laatste manier geeft echter een beperkte bescherming waarbij zowel de duur als de kwaliteit van de bescherming duidelijk minder zijn dan de bescherming verkregen door actieve vaccinatie. Het ideale vaccin gericht tegen alle noodzakelijke pathogenen, met levenslange bescherming door middel van één orale toediening, bestaat spijtig genoeg niet.

View on immunity: how vaccines activate the immune system
In our environment we are surrounded by different micro-organisms. With some of them humans live on good terms, while other pathogens can cause damage. Vaccines are developed to raise a long-term protection in a whole population against these pathogens. The objective of a vaccine is to raise an immunologic reaction, which can provide a lasting protection against infectious diseases and their complications.
The development of vaccines is based on the characteristics (nature, pathogenesis) of the micro-organism, and the kind of immune response that is elicited. Vaccines can roughly be divided into 3 categories: killed vaccines, live attenuated vaccines and subunit vaccines. Beside this active form of protection, passive immunization can be given when necessary. This passive protection is restricted in time and quality compared to the protection that is raised by active immunization. The ideal vaccine, aiming at all necessary pathogens, and procuring a lifelong protection by one oral dose, does unfortunately not exist.

download article
35.175.200.4.