PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bewaking van bijwerkingen van vaccinaties
Author(s): VERMEER P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 20   Date: 2004   
Pages: 1451-1455
DOI: 10.2143/TVG.60.20.5002004

Abstract :
Ieder kind komt voor vaccinatie in aanmerking. Vaccins zijn biologische farmaceutische bereidingen die preventief gebruikt worden en op grote schaal worden toegediend aan zeer jonge gezonde kinderen. Vaccins veroorzaken min of meer op frequente wijze bijwerkingen die niet gevaarlijk, maar wel vervelend kunnen zijn. Er zijn daarnaast ook enkele bijzonder zeldzame vaccinspecifieke bijwerkingen. Zorgvuldige evaluatie van de kinderen die gevaccineerd worden is daarom geen overbodige luxe.
De bewaking van bijwerkingen van vaccinaties is een essentieel onderdeel van een vaccinatieprogramma, om een juiste opvolging te verzekeren en eventuele zeldzame bijwerkingen van vaccins te ondervangen of om anderzijds te voorkomen dat aan vaccins ten onrechte reacties worden toegeschreven.
In dit artikel wordt een algemeen overzicht gegeven van de vereisten waaraan een onderzoek naar bijwerkingen van vaccinaties moet voldoen, toegepast op het Nederlandse systeem.

Safety surveillance of the vaccination programme
Every child is eligible for vaccination. Biological vaccines are used on a large scale to prevent disease, and are administered to young and healthy children. They sometimes can cause side effects which are not dangerous, but may be tedious. Rarely vaccines can cause vaccine specific adverse reactions. Therefore a careful evaluation of the vaccinated child is necessary.
The registration of vaccine adverse events is an essential part of a vaccination program to ensure a correct follow-up, and to catch the rare serious adverse reaction. The surveillance of adverse events also constitutes a helpful tool to prevent that some alleged reactions are being attributed to vaccines.
In this article the requirements of a surveillance system for vaccine adverse events are described and applied to the system existing in the Netherlands.

download article
18.206.13.39.