PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De veiligheid van het hepatitis-B-vaccin
Author(s): VAN DAMME P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 20   Date: 2004   
Pages: 1468-1475
DOI: 10.2143/TVG.60.20.5002007

Abstract :
Het is niet steeds eenvoudig om het oorzakelijk verband te bepalen tussen een vaccinatie en een potentieel ernstige aandoening waarvan de incidentie van nature laag is in een bepaalde populatie, te meer omdat causaliteit en coïncidentie tot de nodige spraakverwarring en interpretatieproblemen kunnen leiden.
Dit werd nog niet zolang geleden aangetoond in Frankrijk, met de vermeende relatie tussen hepatitis-B-vaccinatie en het optreden van multiple sclerose, of in Engeland waar een verband tussen mazelenvaccinatie en autisme naar voren werd geschoven. De gevolgen van een dergelijke verwarring kunnen aanzienlijk zijn en een belangrijke impact uitoefenen op de volksgezondheid.
In dit artikel wordt het onderscheid besproken tussen vermeende en bewezen bijwerkingen die kunnen verwacht worden na toediening van een hepatitis-B-vaccin en wordt dieper ingegaan op de Franse beslissing om de hepatitis-B-vaccinatie van adolescenten via schoolgeneeskunde tijdelijk op te schorten (oktober 1998). De gegevens worden besproken aan de hand van de recente wetenschappelijke onderzoeken die ondertussen werden uitgevoerd.
Na analyse van de momenteel beschikbare resultaten mag men besluiten dat het verband tussen hepatitis-B-vaccinatie en multiple sclerose mag verworpen worden.

Safety of hepatitis B vaccine
Since vaccination is such a common and memorable event, any illness following immunization may be attributed to the vaccine. While some of these reactions may be caused by the vaccine, many of them are unrelated events occuring after vaccination by coincidence. Therefore, in the scientific research which attempts to distinguish true vaccine side effects from unrelated, chance occurrences are crucial. This knowledge is necessary in order to maintain public confidence in immunization programs. The demonstration of the causal relation between a vaccine and a potential serious adverse event, with a low incidence in a certain population, is far from evident. Moreover, coincidence and causality may be confused and easily lead to interpretation bias.
This was clearly illustrated recently in France (1997-1998), with the alleged relation between hepatitis-B-vaccine and multiple sclerosis, or in the United Kingdom, where an association between measles vaccination and autism was supposed. The consequences of the confusion between causality and coincidence are important for the public health. Indeed, concerns that hepatitis-B-vaccination may cause or precipitate MS have disrupted immunization programs in France and elsewhere.
In this article we discuss the difference between proven and alleged adverse events which can be expected after administration of hepatitis-B-vaccines, and further elaborate on the decision in France to suspend temporarily the hepatitis-B-vaccination of adolescents through the school health system (October 1998). Results from several case-control studies which have examined the possible association between hepatitis-B-vaccination and MS, are reviewed in this paper.
The results are reassuring and support the current recommendations for immunizing against hepatitis B.

download article
34.229.24.100.