PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De chirurgische behandeling van de tetralogie van Fallot
Author(s): FRANÇOIS K, BOVE T, DE GROOTE K, DE WOLF D, MATTHYS D, SUYS B, VERHAAREN H, VAN NOOTEN G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 21   Date: 2004   
Pages: 1523-1529
DOI: 10.2143/TVG.60.21.5002014

Abstract :
Bijna 70% van de patiënten bij wie de diagnose van tetralogie van Fallot wordt gesteld, dient in het eerste levensjaar een operatie te ondergaan wegens cyanose of anoxemische aanvallen. Tot voor twee decennia koos men veelal eerst voor het aanleggen van een aortopulmonale shunt, gezien de hoge morbiditeit en mortaliteit tijdens extracorporele circulatie bij zuigelingen. Vandaag gaat de voorkeur uit naar een vroegtijdige electieve correctie van de tetralogie van Fallot in het eerste levensjaar, zelfs bij asymptomatische zuigelingen.
Palliatieve shuntprocedures worden enkel nog voorbehouden voor specifieke indicaties, zoals bij premature baby’s met zeer smalle longtakken, of wanneer een belangrijke kransslagader het rechterventrikeluitstroomgebied overkruist.
De meest gebruikte techniek voor heelkundige correctie bestaat uit een gecombineerde transatriale en transpulmonale benadering, die de insnede in de rechterkamer beperkt, wat de kans op postoperatieve en laattijdige rechterkamerdisfunctie vermindert. Afhankelijk van de diameter van de longslagaderklep en van de graad van hypoplasie van het infundibulum, is een transannulaire plastiek van het rechterventrikeluitstroomgebied noodzakelijk. Omdat het insnijden van de klepring echter pulmonalisklepinsufficiëntie in de hand werkt, dient het toepassen ervan zo veel mogelijk beperkt te blijven.

The surgical treatment of tetralogy of Fallot
Nearly 70% of patients with tetralogy of Fallot need surgical treatment in the first year of life due to cyanosis or hypoxic spells. Until twenty years ago, the creation of an aortopulmonary shunt was the first procedure of choice, as a complete correction during extracorporeal circulation of infants included an increased risk. Today elective correction of tetralogy of Fallot in the first year of life is preferred, even in asymptomatic infants.
Palliative procedures are only used for specific indications, as in premature babies with small pulmonary branches or concomitant disease, or when an important coronary artery crosses the right outflow tract.
Surgical correction consists of a combined transatrial transpulmonary approach, limiting the incision on the right ventricle and thus the subsequent postoperative and late right ventricular dysfunction. A transannular patching of the right outflow tract may be necessary depending on the diameter of the pulmonary valve and the hypoplasia of the infundibulum, though this will increase the risk of a late pulmonary valve incompetence.

download article
34.226.234.20.