PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aangeboren hartaandoening: verwerking door het kind en zijn ouders
Author(s): VAN HOECKE E, DHONT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 21   Date: 2004   
Pages: 1548-1554
DOI: 10.2143/TVG.60.21.5002018

Abstract :
Wegens de voortdurende verbeteringen op medisch en chirurgisch vlak groeit de impact van een chronische aandoening op het psychosociaal functioneren bij kinderen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat kinderen met een chronische ziekte meer risico lopen op aanpassingsproblemen of "psychologisch kwetsbaarder" zijn in vergelijking met "gezonde" kinderen.
Onderzoek naar aanpassingsproblemen bij kinderen en adolescenten met een aangeboren hartafwijking geeft tegenstrijdige resultaten gaande van emotionele en/of gedragsproblemen tot ernstige vormen van psychopathologie. Deze tegenstrijdigheid heeft ook betrekking op het verband met de ernst van de aandoening en de graad van fysieke beperkingen.
De mate waarin ouders en kinderen op lange termijn tot aanpassing komen hangt af van verschillende factoren. In 1989 verscheen een theoretisch model van Wallander et al. In dit "Disability-Stress-Coping"-model maakt men onderscheid tussen enerzijds de risicofactoren die de aanpassing moeilijker maken, en anderzijds de beschermende factoren die de aanpassing bevorderen. De aanpassing gebeurt op 3 niveaus: de mentale gezondheid, de lichamelijke gezondheid en het sociaal functioneren.
Verder worden een aantal multidisciplinaire richtlijnen besproken die van belang kunnen zijn om aanpassingsproblemen bij deze kinderen in te perken.

Congenital heart disease: adaptation of the child and of his parents
Children with congenital heart defect run the risk of having psychological adjustment problems, but only a small proportion can be considered clinically maladjusted. The adaptation of parents and later on of the child depends on several factors. Wallander et al. (1989) have proposed a conceptual model to account for the differential psychosocial adjustment in chronically ill and handicapped children. The Disability-Stress-Coping Model distinguishes resistance factors, which lead to adaptation, and risk factors, making adaptation difficult. The adjustment is multidimensional and involves adaptations on the level of the following three dimensions: the mental health, the social functioning and the physical health.
Risk factors. Stress is probably the factor which is primarily responsible for the increased risk of psychological adjustment problems. Different resources of stress are present: disease or disability parameters, restrictions in physical activities, family conflict and psychosocial stress factors (e.g. hospitalisations, operations).
Resistance factors. Intrapersonal factors are stable person factors (e.g. temperament, perceived competence). Social-ecological factors are family characteristics such as psychological family resources (e.g. high cohesion, low conflict), practical resources (e.g. financial) and social support network.

download article
35.175.200.4.