PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Actieve immunotherapie voor HIV-1-infectie
Author(s): VAN DEN BOSCH G, PONSAERTS P, VAN TENDELOO V, VAN BOCKSTAELE D, VANHAM G, BERNEMAN ZN
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 21   Date: 2004   
Pages: 1555-1564
DOI: 10.2143/TVG.60.21.5002019

Abstract :
De huidige geneesmiddelencombinatietherapie is zeer effectief voor de behandeling van HIV-1-infectie. Toch kent deze behandeling beperkingen waardoor HIV-1-infectie een chronische ziekte is geworden waarvoor nog steeds geen curatieve behandeling bestaat. Gezien het toenemende bewijs van het belang van de cellulaire immuniteit bij het controleren van de virale replicatie, wordt momenteel veel aandacht geschonken aan behandelingsvormen waarbij men tracht HIV-specifieke immuunresponsen op te wekken en/of te versterken.
Deze immunotherapie kan zowel aspecifiek als onder de vorm van een HIV-specifieke profylactische of therapeutische vaccinatie aangewend worden. Verscheidene profylactische vaccins die gebruikmaken van plasmide-DNA en recombinante virale vectoren, die HIV- antigenen tot expressie brengen, worden momenteel getest bij gezonde vrijwilligers met een verhoogd HIV-risicoprofiel. Als therapeutisch vaccin worden benaderingen als vaccinatie met autologe dendritische cellen of het stilleggen van HIV-genen met kleine interfererende RNA-fragmenten onderzocht op hun werkzaamheid en bruikbaarheid.
Verschillende vragen omtrent immunotherapie moeten echter nog worden onderzocht: breedte en duurzaamheid van de opgewekte immuunresponsen, inductie van doorbraakmutaties en praktische haalbaarheid.
Het onderzoek in deze nieuwe domeinen draagt in alle geval bij tot een beter begrip van de HIV-pathogenese en immunologie, en vormt hopelijk ook een volgende stap naar de ontwikkeling van effici├źntere behandelingen voor HIV-1-infectie.

Active immunotherapy for HIV-1 infection
The currently used highly active anti-retroviral therapy (HAART) is very effective in the treatment of HIV-1 infection. Still this approach has its limitations, as a result of which HIV-1 infection became a chronic disease for which still no curative treatment exists. Considering the growing evidence for the importance of cellular immunity in controlling the virus, more research focuses into the development of alternative treatment modalities to induce and/or boost a cellular immune response against the virus.
This immunotherapy can be either aspecific or consist of more antigen-specific prophylactic or therapeutic vaccination strategies. Different immunotherapeutic approaches are currently being tested in clinical trials including healthy volunteers with a high-risk profile, using plasmid DNA and recombinant viral vector expressing HIV antigens. Other immunotherapeutic approaches like a vaccination with autologous antigen-loaded dendritic cells or by silencing of HIV genes with small interfering RNA fragments are also being explored as treatment possibilities.
Several questions concerning immunotherapy remain to be answered: clinical feasibility, induction of escape mutations and durability of the induced immune response.
Still, it has become clear that these developments not only may constitute a next step towards the development of more efficient HIV-1 treatment and HIV-1 vaccines, but also contribute to a better understanding of HIV-1 pathogenesis and immunology.

download article
54.161.118.57.