PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Systemische therapie voor prostaatkanker. Deel II: Niet-hormonale therapie
Author(s): VAN DEN BULCK H, PARIDAENS R, JONIAU S, VAN POPPEL H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 23   Date: 2004   
Pages: 1673-1680
DOI: 10.2143/TVG.60.23.5002043

Abstract :
Hormonale therapie is de aangewezen behandeling voor patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde prostaatkanker en leidt tot een significante vermindering van symptomen en tot een daling van het PSA-gehalte, doch met een beperkt overlevingsvoordeel. De prostaatkankercellen evolueren echter naar een hormoonrefractaire toestand (HRPC). Bij HRPC-patiënten is chemotherapie te overwegen. Mitoxantron en estramustinefosfaat worden aanbevolen door de huidige FDA-richtlijnen. Ook taxanen worden uitgebreid bestudeerd in fase-II- en -III-studies. Docetaxel heeft duidelijk een grotere activiteit dan paclitaxel. Vooral combinatieschema’s van cytostatica die de microtubulifunctie van prostaattumorcellen remmen, lijken veelbelovend te zijn. Nieuwere behandelingsvormen, zoals groeifactorremmers, angiogeneseremmers, "antisense"-oligonucleotiden en vaccinaties, worden bestudeerd. Supportieve therapie met bisfosfonaten is aangewezen bij patiënten met botgemetasteerde prostaatkanker. Aangezien de huidige niet-hormonale behandelingen vooral een palliatief effect hebben, met een beperkte verlenging van de overleving, dient bij de therapiekeuze steeds rekening te worden gehouden met de levenskwaliteit. De ontwikkeling van nieuwe therapiemodaliteiten die ook de overleving verlengen, is aangewezen.

Systemic treatment for hormone-refractory prostate cancer
For localised prostate cancer, radical prostatectomy and radiotherapy are the standard treatments, which are potentially curative. The initial therapy for locally advanced and metastatic prostate cancer includes hormonal manipulation by surgical or medical castration. Up to four lines of endocrine therapy can be used, but still, nearly all patients will progress to hormone-refractory prostate cancer (HRPC).
Current FDA approved agents for the treatment of HRPC include mitoxantrone and estramustine. Taxanes have shown promising activity in single-agent phase II trials and are now subject of phase III trials. Docetaxel seems to be more efficient than paclitaxel. The combination of agents, which inhibit differentely the microtubule function, appears to be particularly active in prostate cancer.
Novel agents under development include growth factor receptor inhibitors, anti-sense nucleotides, vaccines and cell differentiating agents.
Bisphosphonates are important by reducing the incidence of complications of bone metastases and by prolonging symptom-free survival. Preclinical data even suggest that bisphosphonates may prevent or reduce the incidence of bone metastases.
Active research in the field of new strategies and treatment modalities which can improve survival, has to be actively pursued.

download article
18.206.13.39.