PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Het antifosfolipidensyndroom
Author(s): BEEL K, VERMYLEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 6   Date: 2005   
Pages: 409-416
DOI: 10.2143/TVG.61.6.5002121

Abstract :
Dit artikel bedoelt een praktisch overzicht te bieden van de huidige inzichten in het antifosfolipidensyndroom (APLS). Eerst worden de gangbare definities weergegeven en wordt kort de actuele kennis van de epidemiologie geschetst. Daarna worden de recente ontdekkingen inzake de pathogenese van de antifosfolipidenantistoffen besproken. Zij lijken te ontstaan op basis van een overmatige productie van natuurlijke antistoffen eerder dan op basis van een immuunreactie tegen een exogeen antigeen. Vervolgens worden de verschillende autoantistoffen behandeld, waarbij de nadruk van het recente onderzoek vooral ligt op het zoeken naar bindingsmoleculen tussen de antistoffen en de fosfolipidenmembraan, alsook naar de wijze waarop zij bijdragen tot de bescherming van de membranen. Er zijn reeds een aantal inzichten, voornamelijk rond bèta2-glycoproteïne-I en hoe antistoffen door binding aan dit molecule de stollingscascade kunnen beïnvloeden. De klinische manifestaties en de indicaties voor antistofbepaling worden bondig besproken. Ten slotte lichten wij toe hoe APLS-patiënten op basis van de huidige kennis het best worden behandeld.

The antiphospholipid syndrome
The objective of this article is to present a practical overview of the current insights on the antiphospholipid syndrome (APLS). First the definitions and the actual knowledge of the epidemiology of the syndrome are discussed. Much needs to be discovered about the pathogenesis of the thrombosis in patients carrying antibodies. Recent studies focus on binding molecules for the antibodies, such as beta2-glycoprotein I and prothrombin, and how they exert an impact on the clotting cascade. It appears likely that other binding molecules will follow. These new insights will certainly influence clinical practice. Next some clinical manifestations and the indications for antibody-testing are emphasized. We conclude this overview with the guidelines concearning treatment of patients with the antiphospholipid syndrome.

download article
18.206.13.39.