PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Pijn bij de bejaarde: minimaal invasieve pijnbehandelingstechnieken
Author(s): DEVULDER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 6   Date: 2005   
Pages: 423-427
DOI: 10.2143/TVG.61.6.5002123

Abstract :
Bij de oudere patiënt komen pijnklachten ten gevolge van botdegeneratie vaak voor. Zij kunnen zowel gewrichtslast als osteoradiculaire conflicten veroorzaken, waardoor de patiënt zowel nociceptieve als neuropathische pijnklachten kan ervaren. Sympathisch gemedieerde pijn en trigeminusneuralgie vormen eveneens een uitdaging.
Infiltraties zowel als tests met een lokaal anestheticum, al dan niet gemengd met corticosteroïden, kunnen hierbij als therapie gebruikt worden. Voornamelijk voor de articulaire pathologie en zelfs voor de zenuwpathologie kan men radiofrequente stroom toepassen.
Steeds moet rekening gehouden worden met antistollingstherapie. Botdegeneratie evenals osteoporose kunnen het goed lokaliseren van de zenuwstructuren door middel van fluoroscopie bemoeilijken.

Pain in the elderly: minimal invasive pain treatment
Degeneration of the joints and the vertebral structures is one of the most important causes of pain in the elderly. They can create nociceptive and neuropathic pain. Sympathetically mediated pain and trigeminal neuralgia are other challenges for pain specialists.
In case of local inflammation of the joints, infiltrations with a local anaestheticum, whether or not combined with corticoids, can be used as therapy. Radiofrequent current therapy can be useful in the treatment of joint degeneration and even for neuropathic pain.
Anticoagulant therapy must always be controlled in order to prevent haematoma. Visualisation by fluoroscopy of the bony structures and articulations can be negatively influenced by osteoporosis and bone degeneration.

download article
54.161.118.57.