PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Radiologische beeldvorming van slikstoornissen bij volwassenen
Author(s): VANBECKEVOORT D, BIELEN D, PONETTE E, NIJS E, HENDRICKX S, DE WEVER L, DYMARKOWSKI S, DEJAEGER E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 6   Date: 2005   
Pages: 447-451
DOI: 10.2143/TVG.61.6.5002128

Abstract :
Om de slikact te evalueren zijn vandaag verschillende diagnostische onderzoeken beschikbaar. Radiologische onderzoeken spelen een sleutelrol; enkel deze zijn doeltreffend voor de evaluatie van zowel de morfologie als de motorische functie.
In dit artikel wordt de bijdrage van radiologische onderzoeken in de diagnose van slikstoornissen besproken.

Radiological imaging of swallowing disorders
Different diagnostic tests are currently available for evaluation of the swallowing act. Radiological examinations play a key role; only radiological examinations are effective for evaluating both morphology and motor function.
The aim of this contribution is to discuss the contribution of radiological examinations in the diagnosis of swallowing disorders.

download article
34.226.234.20.