PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Fronto-orbitale reconstructie als enige behandeling bij laattijdig presenterende scafocefalie
Author(s): VANVOLSEM S, VAN CALENBERGH F, SCHOENAERS J, PLETS C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 10   Date: 2005   
Pages: 753-758
DOI: 10.2143/TVG.61.10.5002183

Abstract :
Hoewel het optimale ogenblik voor het chirurgisch behandelen van sagittale craniosynostose nog niet gekend is, is men het erover eens dat de ingreep best tijdens het eerste levensjaar plaatsgrijpt, liefst zelfs vóór de leeftijd van zes maanden, wanneer een lineaire craniëctomie de standaardtechniek is.
Nochtans wordt een niet-onbelangrijk aantal patiënten slechts laattijdig verwezen naar het craniofaciaal team.
In een reeks van 147 patiëntjes die sinds 1995 in het Multidisciplinair Centrum Cranio-Maxillofaciale Heelkunde werden behandeld en van wie 28% scafocefalie vertoonde, waren er 3 die zich laattijdig aanboden op de leeftijd van 18, 31 en 39 maanden.
Aan de hand van deze casussen wijzen we erop dat ook in gevallen van laattijdige verwijzing met behulp van een remodellering van het frontale schedeldak en de bovenste orbitaranden, op veilige wijze een cosmetisch goed resultaat bekomen kan worden. Toch moeten tijdige herkenning en verwijzing het streefdoel blijven.

Fronto-orbital reconstruction only in late presenting scaphocephaly
Although the precise optimal timing for the surgical treatment of a sagittal craniosynostosis remains still unknown, consensus exists on performing surgery within the first year of life, preferably even before 6 months, when strip craniectomy is the standard technique. Unfortunately, some patients are referred later to a craniofacial team.
Describing 3 cases who presented at the age of 18, 31 and 39 months, at our multidisciplinary center of maxillofacial surgery, we demonstrate that even in case of late referral fronto-orbital cranial vault remodeling can be performed safely and achieves good results. Still early recognition and referral are indicated.

download article
35.175.200.4.