PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Endoscopische behandeling van obstructieve colonpathologie
Author(s): BOUDEREZ V, VANDERVOORT J, VAN DER SPEK P, HENDRICKX K, DUVILLE L, VANSTIPHOUT J, DE MAN M, LEPOUTRE L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 10   Date: 2005   
Pages: 759-765
DOI: 10.2143/TVG.61.10.5002184

Abstract :
Een acute obstructie door colorectale tumoren wordt momenteel meestal nog heelkundig opgelost. Deze aanpak houdt evenwel niet te onderschatten morbiditeit en mortaliteit in bij deze vaak kritiek zieke patiënten met noodzaak tot het aanleggen van een tijdelijke of definitieve stoma. Een endoscopische behandeling bestaande uit een decompressie door het plaatsen van een stent kan hier een aantal voordelen bieden.
Ze laat enerzijds toe om op een weinig invasieve manier een acute/dringende ingreep om te buigen naar een electieve operatie die beter kan worden voorbereid, wat leidt tot minder verwikkelingen. Anderzijds is er een budgettair voordeel door een kortere hospitalisatieduur en kan bij palliatie van patiënten met metastasen een definitieve stoma worden vermeden, wat ongetwijfeld een psychologische meerwaarde biedt. Meerdere studies hebben de laatste jaren de haalbaarheid, efficiëntie en veiligheid van deze techniek kunnen aantonen.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de resultaten van onze reeks van 84 enterale stentplaatsingen uitgevoerd tussen midden 1998 en eind 2003, getoetst aan de huidige literatuurgegevens.

Endoscopic treatment of colonic obstruction
The treatment of an acute colorectal obstruction by endoscopic decompression is an elegant and highly effective technique. In this way it is possible to transform an urgent operation into an elective and minimally invasive one with reduced morbidity and mortality.
In a palliative setting chemotherapy can be started without wasting time. A shorter hospital stay results in a financial gain. Avoiding a temporary or more often a permanent stoma by stenting offers a psychological advantage for the palliative patient.
Although this technique has already proved its reliability in the treatment of obstruction by colorectal cancer, further studies will certainly adjust the right indications.

download article
35.175.200.4.