PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Niet-invasieve en invasieve technieken in de diagnose van mediastinale massa’s
Author(s): NOPPEN M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 10   Date: 2005   
Pages: 774-778
DOI: 10.2143/TVG.61.10.5002186

Abstract :
Niet-invasieve technieken (waaronder klinisch onderzoek, CT- en/of MRI-scan, bloed- en isotopenonderzoek) bieden dikwijls voldoende inlichtingen voor het verdere therapeutische beleid bij primaire media-stinale tumoren. Invasief diagnostisch onderzoek is in de regel niet aangewezen bij een hoog a-priorivermoeden van goedaardigheid en/of indien een volledige heelkundige excisie in elk geval zal worden verricht (bv. bij vermoeden van thymoom).
Invasieve diagnostische technieken zijn aangewezen bij vermoeden of mogelijkheid van maligne processen, bv. lymfoom, en/of indien een volledige heelkundige excisie onmogelijk is. Deze technieken omvatten transcutane (CT-geleide) naaldbiopsie, endoscopische (bronchoscopische of oesofagoscopische) naaldbiopsie, of minimaal invasieve heelkundige weefselafname (via mediastinoscopie, mediastinotomie of thoracoscopie).
De keuze tussen deze technieken hangt af van de ervaring en de individuele voorkeur van de operator, alsook van de specifieke beperkingen, mogelijkheden en voor- en nadelen van elke techniek.
Het mediastinale compartiment strekt zich uit van de thoracale ingang tot aan het diafragma, en bevat verscheidene vitale organen, waaronder het hart, de grote vaten en de slokdarm. Het mediastinum kan de plaats zijn van tumorale ombouw van de verschillende weefsels en structuren die er zich bevinden. Dan is er sprake van primaire mediastinale tumoren of massa’s.

Non-invasive and invasive techniques in the diagnosis of mediastinal masses
Non-invasive techniques (including history and clinical examination, CT and/or MRI scan, blood and nuclear imaging tests) often provide enough information for an optimal management of primary mediastinal masses. Invasive diagnostic tests are usually not indicated in cases of a high probability of benign disease and/or of a future complete surgical excision (e.g., suspicion of thymoma).
Invasive diagnostic techniques are indicated when malignant disease is suspected (e.g., lymphoma), and/or if complete surgical excision is considered impossible. Invasive diagnostic techniques include transcutaneous (CT-guided)needle biopsy, endoscopic (broncho- or esophagoscopic) needle biopsy, or minimally invasive surgical techniques (mediastinoscopy, -tomy, thoracoscopy), the choice of which depends upon the availability, personal experience and preference of the operator, as well as upon the specific limitations, possibilities, pro’s and con’s of each technique.

download article
18.206.13.39.