PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Multimodale behandeling bij vroegtijdige stadia van niet-kleincellig longcarcinoom: heden of toekomst?
Author(s): SCHILDERMANS R, VANSTEENKISTE JF, DE LEYN P, LIEVENS Y, NACKAERTS K, DOOMS C, VAN RAEMDONCK D, LEUVEN LUNG CANCER GROUP
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 10   Date: 2005   
Pages: 783-790
DOI: 10.2143/TVG.61.10.5002188

Abstract :
Het niet-kleincellige longcarcinoom (NKCLC) komt veel voor. Slechts 20 tot 30% van de patiënten komt primair in aanmerking voor radicale chirurgie, maar zelfs hiervan is slechts 40 tot 50% nog in leven na 5 jaar. Er werd niet aangetoond dat adjuvante radiotherapie de overleving van deze patiën-ten verbetert. Talrijke recente grote studies wijzen wel op het nut van adjuvante, op cisplatine gebaseerde chemotherapie. Beperkte gegevens suggereren ook een voordeel wanneer dezelfde chemotherapie preoperatief of neoadjuvant wordt gegeven.
Dit artikel omvat een beschrijving van de historische en meer recente gegevens betreffende adjuvante en neo adjuvante therapie bij vroegtijdige stadia van NKCLC, en de implicatie hiervan op de huidige dagdagelijkse praktijk.

Multimodality treatment of early-stagenon-small cell lung cancer: present or future?
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is a frequent tumour and the leading cause of cancer death worldwide. Twenty to 30% of the patients apply for radical surgery, but only 40 to 50% of those are cured. There is no current evidence that postoperative adjuvant radiotherapy improves survival. Several modern large studies show a survival benefit with adjuvant cisplatin-based chemotherapy. A few smaller studies also suggest benefit if preoperative or neo-adjuvant chemotherapy is applied.
This article describes the historical and more recent data concerning adjuvant and neo-adjuvant therapy in early-stage NSCLC and the implication of these strategies in daily practice.

download article
34.226.234.20.