PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Harttamponade als eerste teken van een maligniteit
Author(s): KAYAERT P, STAS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 12   Date: 2005   
Pages: 891-901
DOI: 10.2143/TVG.61.12.5002205

Abstract :
Een maligne pericardeffusie (MPE) is geen zeldzame bevinding bij patiënten met een maligne tumor. Uitzonderlijk is ze zelfs de eerste manifestatie ervan. De ziektegeschiedenis wordt besproken van een patiënte bij wie harttamponade het eerste teken was van een primair longcarcinoom.
Meestal kadert MPE in een vergevorderd maligne proces en is de prognose zeer gereserveerd. Een MPE kan evolueren naar een levensbedreigende harttamponade en daarom zijn een snelle diagnose en behandeling belangrijk. De anamnese en het klinisch onderzoek van de patiënt kunnen soms een MPE doen vermoeden. Een echocardiografie bevestigt de diagnose.
Bij tamponade is pericardiocentese vaak levensreddend. De verdere behandeling beoogt een langdurige palliatie met minimale morbiditeit. Er bestaat geen consensus omtrent de beste aanvullende therapie. De therapie moet daarom individueel aangepast worden. Ondanks toenemende diagnostische en therapeutische mogelijkheden lijkt de prognose van de patiënten met een MPE niet significant te verbeteren.

Cardiac tamponade as a first sign of malignancy
A malignant pericardial effusion (MPE) is not a rare finding in patients with a malignant tumour. Exceptionally it is even its first manifestation. We present a patient in which cardiac tamponade was the first sign of a primary lung carcinoma.
In patients with MPE there is often a context of widespread malignancy and the prognosis is very reserved. MPE can evolve into a life-threatening cardiac tamponade and therefore rapid diagnosis and therapy are important. Patient history and clinical examination can raise the suspicion of MPE. Cardiac ultrasound can confirm the diagnosis.
In case of cardiac tamponade pericardiocentesis is often life-saving. Further treatment aims at a long-term palliation with minimal morbidity. There is no consensus on the best choice of further therapy. Thus therapy has to be individualised. Despite the increasing number of diagnostic and therapeutic modes, patients with MPE do not seem to have obtained a significantly better prognosis over the years.

download article
34.226.234.20.