PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Immunotherapie voor het gemetastaseerde niercelcarcinoom
Author(s): GOEMAN L, JONIAU S, VAN GOOL S, VAN OOSTEROM AT, VAN POPPEL H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 14-15   Date: 2005   
Pages: 1044-1052
DOI: 10.2143/TVG.61.14.5002235

Abstract :
De behandeling van het gemetastaseerde niercelcarcinoom blijft tot op heden een therapeutische uitdaging. Conventionele cytotoxische chemotherapie is zelden effectief. Het vinden van tumorgeassocieerde antigenen en de specificiteit van de cellulaire immuunrespons hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwe, gerichte immunotherapieën.
Het rationale van het uitvoeren van een nefrectomie in de context van adjuvante behandeling en immunotherapie wordt uitgelegd. Het werkingsmechanisme, de toedieningswijzen, de doeltreffendheid en de neveneffecten van interleukine-2 en interferon-alfa worden uitgelegd. Tevens wordt de rol besproken van nieuwe experimentele technieken, zoals tumorvaccinatie, op antilichamen gebaseerde therapieën, lymfocyteninfusies en stamceltransplantaties.

Immunotherapy of metastatic renal cell cancer
The treatment of metastatic renal cell cancer remains a therapeutic challenge. Conventional cytotoxic chemotherapy is only effective in the minority of cases. Both the detection of tumor-associated antigens as well as the specificity of the cellular immune response have led to the development of novel, targeted immunotherapies.
The rationale of a nephrectomy in the context of adjuvant therapy and immunotherapy is explained. The mechanism of action, modes of administration, efficacy and side effects of interleukin-2 and alpha-interferon are described. Finally, the role of experimental techniques, such as tumor vaccines, antibody-based therapies, lymphocyte-infusions and stam cell transplants are briefly discussed.

download article
54.81.69.220.