PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Extrapulmonale aantasting bij sarcoïdose
Author(s): CUYLE PJ, BLOCKMANS D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 24   Date: 2008   
Pages: 1241-1249
DOI: 10.2143/TVG.64.24.2000450

Abstract :
Sarcoïdose is een idiopathische multisysteemziekte die zich histopathologisch kenmerkt door de aanwezigheid van niet-verkazende granulomen. De aandoening kent een vergelijkbare incidentie binnen de beide geslachten en kan potentieel mensen van elk ras, elke etnische of leeftijdsgroep aantasten. De ziekte komt vaker voor in de Scandinavische landen en bij Afro-Amerikanen, met een piekincidentie tussen 20 en 40 jaar. De aandoening is vooral gekend door de vaak voorkomende longaantasting met intrathoracale adenopathieën en interstitieel longlijden.
Het klinisch voorkomen is echter zeer wisselend en de ziekte kan potentieel elk ander orgaan aantasten. Niet zelden wordt de diagnose vermoed vanuit een orgaanspecifiek symptoom buiten de longen, zodat notie van de extrapulmonale aantasting belangrijk is. Door het gebrek aan een definitieve diagnostische test blijft sarcoïdose een uitsluitingsdiagnose op basis van een combinatie van compatibele kliniek, beeldvorming, histopathologie en relatieve uitsluiting van andere aandoeningen. In welbepaalde indicaties is een behandeling met corticosteroïden aangewezen. Gebrek aan gerandomiseerde, gecontroleerde studies maakt dat de indicaties en het tijdstip voor het starten van therapie nog steeds bron van discussie blijven.

Extrapulmonary manifestation of sarcoidosis
Sarcoidosis is an idiopathic multisystem disease, characterized by the histopathological occurrence of noncaseating granulomas. It affects persons of all racial and ethnic groups, occurring as well in men and women equally as at all ages, though with a peak incidence between 20 to 40 years of age. Patients usually present a bilateral hilar lymphadenopathy or pulmonary interstitial infiltrates. Still, the clinical presentation displays a large variability, while potentially involving every organ.
Knowledge of the extrapulmonary manifestations remains essential to surmise the diagnosis in the absence of respiratory symptoms. The absence of a definite diagnostic test causes sarcoidosis to be diagnozed by exclusion, remaining based on compatible clinical findings, radiological and histopathological evidence while ruling out other granulomatous diseases. Corticosteroids remain the mainstay of treatment. Lack of randomised controlled trials causes perduring controversy about optimal initiation, dosage and duration of therapy.

download article
34.229.24.100.