PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gedwongen behandeling bij anorexia nervosa
Author(s): TANSENS A, VERVAET M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 24   Date: 2008   
Pages: 1259-1261
DOI: 10.2143/TVG.64.24.2000453

Abstract :
Anorexia nervosa (AN) is een aandoening die bij 0,5 tot 1% van de jonge vrouwen voorkomt. Ondanks het voorhanden zijn van verschillende behandelingsmogelijkheden, kent AN een hoge mortaliteit. Dit komt deels doordat AN-patiënten vaak niet gemotiveerd zijn voor behandeling of deze weigeren. Voor gezondheidswerkers impliceert dat een belangrijk dilemma: moet de autonomie van de patiënte gerespecteerd worden, wat kan inhouden dat ze sterft door hongersnood, of moet een paternalistische houding aangenomen worden en kan de patiënte, tegen haar wil in, behandeld worden?
Bij het maken van de keuze is het belangrijk na te gaan of een patiënte competent is om autonoom beslissingen te nemen. Verder dient rekening gehouden te worden met de wettelijk geldende bepalingen rond gedwongen behandeling, die sterk verschillen van land tot land. De voordelen van een gedwongen behandeling dienen steeds afgewogen tegen de nadelen, zoals het mogelijk verzuren van de arts-patiëntrelatie. Over de effecten van gedwongen behandeling op lange termijn is niet veel bekend, wat een extra moeilijkheidsfactor vormt binnen het beslissingsproces.
Een standaardrichtlijn voor dergelijke situaties is spijtig genoeg niet voorhanden.

Forced treatment of patients with anorexia nervosa
Anorexia nervosa (AN) is a disorder affecting 0.5 to 1% of young women. Despite the multiple treatment options, AN implies a high mortality rate, which is in part due to the frequent refuse or resistance of AN patients to be treated. This situation involves an important dilemma for health workers: should the autonomy of the patient be respected, implying an eventual death from starvation, or should a paternalistic attitude, enabling the patient to be treated against his own will, be adopted?
Before taking up any position in this matter, it remains essential to verify whether a patient is competent to make decisions autonomously. Subsequent legal aspects should also be accounted for, as they vary widely from country to country. The advantages of a forced treatment should be balanced against its disadvantages, e.g. the possibility of an adverse effect on the therapeutic relationship. Data about the long-term results of a forced treatment remain scarce, implying an additional difficulty of the complex decision taking process. In addition, no valid guidelines for these issues are to be found in literature.

download article
34.239.158.107.