PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aangeboren traanwegobstructie
Author(s): GOES F JR
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 17   Date: 2005   
Pages: 1192-1198
DOI: 10.2143/TVG.61.17.5002259

Abstract :
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het voorkomen en de behandelingsmethoden van aangeboren traanwegstenose. Afhankelijk van de stenoseplaats, de ernst van de pathologie en de leeftijd van het kind kan voor verschillende opties gekozen worden: een afwachtende houding, massage, intubatie, traanwegsondage, ballonkatheterisatie, dacryocystorhinostomie. De succespercentages van elke behandeling worden vermeld.
Daar deze percentages vaak erg hoog liggen, zijn de richtlijnen in de literatuur bij de behandeling van deze aandoening erg afhankelijk van de persoonlijke voorkeur en ervaring van de auteur in kwestie.

Congenital nasolacrimal duct obstruction
Congenital nasolacrimal duct obstruction is a frequent pathology. Little doubt exists about the various treatment modalities. Still no universal consensus exists about its timing. This article tries to summarize the different options concerning the treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction. They include: conservative or medical treatment, intubation, probing, balloon-catheterisation, dacryo-cysto-rhinostomy. The severity and the frequency of the pathology constitute very important factors which influence the choice of the treatment, as well as its timing.
The success rates reported in the literature are summarized and are usually very high. Thus the recommendations by the different authors will very much depend upon their personal skills and individual preferences.

download article
35.175.200.4.