PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Monitoring van piekwaarden bij de dosering van vancomycine: zin of onzin?
Author(s): VAN KERCKHOVEN K, VERHAEGEN J, PEETERMANS WE
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 17   Date: 2005   
Pages: 1209-1216
DOI: 10.2143/TVG.61.17.5002261

Abstract :
Het glycopeptide antibioticum vancomycine wordt vaak voorgeschreven bij Gram-positieve infecties. Tot op heden bestaat echter heel wat controverse omtrent mogelijke toxiciteit en de plaats van piekwaarden in de therapeutische monitoring. Volgens Amerikaanse richtlijnen uit 1998 en meerdere andere auteurs zijn piekbepalingen zelfs volledig overbodig.
Uit een retrospectieve studie in de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven, blijkt dat slechts een minderheid van de piekwaarden (9,8%) de potentieel toxische drempel van 50 mg/l overschreed. Een derde van deze potentieel toxische piekwaarden ging gepaard met een te hoge dalwaarde (> 15 mg/l) en zou dus alsnog gevonden zijn.
“Gemiste” potentieel toxische pieken zijn piekwaarden die de arbitraire grens van 50 mg/l overschrijden bij een subtoxische dalwaarde. Deze kwamen vooral voor na een dosis van 1 000 mg vancomycine bij patiënten met een goede nierfunctie.
Op basis van de internationale literatuur en de bevindingen in deze studie, stellen wij voor om niet langer piekbepalingen uit te voeren.

Significance of measurement of vancomycin peak serum concentrations
The glycopeptide antibiotic vancomycin is frequently used in Gram-positive infections. Still, until today, much controversy exists about possible toxicity, especially as concerns the significance of peak values in therapeutic drug monitoring. According to American guidelines published in 1998 and several other authors, peak values are useless.
A retrospective analysis at the university hospitals of Leuven reveals that a minority of peak values (9,8%) exceeded the possibly toxic value of 50 mg/l. One third of these possibly toxic values correlated with a high trough value (> 15 mg/l) and would have been detected anyway.
“Missed” possibly toxic peaks are peak values which exceed the arbitrary value of 50 mg/l although preceded by a normal trough value. These peaks occurred especially at a 1000 mg vancomycin dose and in patients with a good renal function. Based on the international literature and the results of this study, we suggest that peak measurements are not longer necessary.

download article
34.229.24.100.