PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Acuut leverfalen: nieuwe bevindingen
Author(s): DECAESTECKER J, VERSLYPE C, WILMER A, PIRENNE J, NEVENS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 1   Date: 2006   
Pages: 1-6
DOI: 10.2143/TVG.62.1.5002355

Abstract :
Acuut of fulminant leverfalen is een klinisch syndroom met een plotse en ernstige daling van de leverfunctie in afwezigheid van voorafbestaand leverlijden, gekenmerkt door encefalopathie en ernstige stollingsstoornissen (PT < 40%). De belangrijkste oorzaken in de westerse wereld zijn intoxicaties en virale hepatitis.
De mortaliteit van acuut leverfalen is zeer hoog. Vaak is een levertransplantatie de enige oplossing, maar hierbij is het afwegen van de risico’s van een onnodige transplantatie tegenover deze van een te late indicatiestelling voor transplantatie zeer moeilijk.
De belangrijkste prognostische criteria blijven voorlopig de King’s College-criteria en in mindere mate de Clichy-criteria. Op dit ogenblik is er nog onvoldoende evidentie voor het gebruik van artificiele leverondersteuning als brug tot dringende transplantatie.

Acute liverfailure: new insights
Acute or fulminant liver failure is a clinical syndrome including a sudden and severe decrease in liver function in the absence of a preexisting liver disease. It is characterised by encephalopathy, coagulopathy and metabolic problems. Acute liver failure has a high mortality. Often the only therapeutic option is emergency liver transplantation, but it is very difficult to evaluate the risk of an unnecessary transplantation versus a too late referral for transplantation. The most important prognostic criteria are still the King’s College criteria, and to a lesser extent, the Clichy criteria. At this moment, there is no sufficient evidence to use (bio)artificial liver support systems as a bridge to transplantation.

download article
54.161.118.57.