PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: “Evidence-based medicine” in de aanpak van lagerugpijn
Author(s): PARLEVLIET T, VANDERSTRAETEN G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 1   Date: 2006   
Pages: 29-33
DOI: 10.2143/TVG.62.1.5002359

Abstract :
Rugklachten vormen een belangrijk gezondheidsprobleem in België en andere westerse landen. Zij gaan gepaard met hoge directe kosten voor medische zorg en hoge indirecte kosten door werkverzuim en arbeidsongeschiktheid.
Er bestaat een groot gamma van behandelingsmogelijkheden voor acute en chronische lagerugpijn (LRP). De effectiviteit van de meeste van deze behandelingen werd tot op heden echter nog niet bewezen. Door verschillende landen en gezondheidsorganisaties wordt het gebruik van richtlijnen voor “evidence-based medicine” voor de behandeling van LRP gestimuleerd, in de hoop dat deze de doeltreffendheid van de behandeling verhogen.
Dit artikel geeft een overzicht van de huidige behandelingsmogelijkheden voor aspecifieke LRP en van hun doeltreffendheid.

Evidence-based medicine in the management of low back pain
Low back pain (LBP) causes major medical and economical problems in Western industrialized countries, as demonstrated as well by the high direct and indirect costs as by the large variety of therapeutic interventions available for its treatment.
The effectiveness of most of these interventions, however, has not yet been firmly established. One of the major challenges for researchers in the field of LBP is to provide evidence of the treatment, if any, which is the most optimal for patients with LBP. This article summarizes the currently available evidence on rehabilitation interventions for low back pain.

download article
3.227.233.55.