PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aanpak van ruggenmergtrauma’s: veelbelovende resultaten uit dierexperimenteel onderzoek
Author(s): RONSYN M, JORENS P, BERNEMAN Z, PONSAERTS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 1   Date: 2006   
Pages: 67-75
DOI: 10.2143/TVG.62.1.5002366

Abstract :
Voor de behandeling van trauma’s van het centrale zenuwstelsel (zowel hersenen als ruggenmerg) zijn er tot op heden weinig efficiënte therapeutische opties, wat zich vertaalt in de blijvende morbiditeit van deze letsels en de ermee gepaard gaande enorme impact op het leven van de patiënt en zijn omgeving.
De laatste jaren is onze kennis over de pathofysiologie van deze letsels sterk toegenomen en is er in diermodellen veel onderzoek verricht naar nieuwe behandelingswegen. Deze studies hebben naast een beter beeld over de exacte pathofysiologische processen die zich na een trauma afspelen, ook een aantal veelbelovende resultaten opgeleverd.
In dit overzichtsartikel wordt een samenvatting gegeven van de huidige mogelijkheden en successen in dierexperimenteel onderzoek op het gebied van spinale trauma’s. Algemeen wordt gesteld dat behandeling van een ruggenmergtrauma zich moet richten op vier belangrijke punten: 1) transplanteren van cellen of weefsels, 2) aanbieden van groeibevorderende factoren (neurotrofe factoren), 3) blokkeren van factoren die neurale regeneratie in de weg staan en 4) moduleren van inflammatoire responsen na een trauma.
De voorgestelde resultaten zijn hoopgevend, maar doen ons tegelijk beseffen dat een therapeutische oplossing voor een spinaal trauma een zeer complexe benadering zal vergen en dat nog zeer veel dierexperimenteel onderzoek nodig zal zijn vooraleer aan de humane toepassing kan gedacht worden.

Developments of new therapies for spinal cord injury: promising results in animal models
For injuries of the central nervous system (both brain and spinal cord trauma) very few efficient therapeutic options are currently availble; this is especially frustrating because of the mean age of the patient-population. Still, knowledge about the pathophysiologicy of these injuries has increased during the past decade, and new promising treatment options have been developed in animal models.
In this review, the current possibilities and successes for the treatment of spinal cord injury in animal models are summarized and discussed. For an efficient treatment, one has to consider and combine four main approaches: 1) tissue or cell transplantation, 2) providing growth-stimulating factors (neurotrophic factors), 3) blocking of factors which inhibit neural regeneration and 4) modulation of inflammatory responses following spinal cord injury.
The obtained results are promising, but give also a realistic view on a complex therapeutical approach, which needs to be further investigated in many carefully designed animal studies before human applications can be considered.

download article
34.239.158.107.