PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Lichen sclerosus bij het kind: een vaak miskende diagnose
Author(s): VANDEROOST S, VAN GYSEL D, D’HONT E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 2   Date: 2006   
Pages: 110-117
DOI: 10.2143/TVG.62.2.5002370

Abstract :
Lichen sclerosus is een chronische inflammatoire huidaandoening die slechts in 10% van de gevallen op kinderleeftijd, en dan vooral bij meisjes, optreedt. De scherp afgegrensde porceleinwitte sclerotische zones, bij meisjes anogenitaal en bij jongens op het preputium, zijn typerend. De huidafwijkingen kunnen asymptomatisch zijn of aanleiding geven tot jeuk, branderigheid en pijn, alsook soms tot dysurie en constipatie.
De behandeling bestond tot voor kort klassiek uit ultrapotente topische corticosteroïden, maar het gebruik van topische immunomodulatoren blijkt veelbelovend.
Bij prepuberale jongens is lichen sclerosus de meest voorkomende oorzaak van niet-aangeboren fimosis. Circumcisie leidt in het merendeel van de gevallen tot definitieve genezing.

Lichen sclerosus in children
We report two cases of lichen sclerosus (LS), one in a 9-year-old boy and one in a 5-year-old girl.
Lichen sclerosus is a chronic, inflammatory skin disease, which affects mainly adults, and children in only 10% of the cases. Typical lesions of LS are white, atrophic papules which may coalesce into plaques.
Most of the prepubertal female patients complain of vulvar pruritus, a burning sensation or pain, while others remain asymptomatic. Constipation and dysuria may be the presenting symptoms.
Treatment consists of topical application of an ultrapotent corticosteroid. However, recurrence after stopping this therapy frequently occurs. The use of topical immunomodulators is very promising.
It was once believed that LS remits at puberty. Although some girls do improve symptomatically, the disease usually persists into adulthood. Long-term follow-up should be pursued as it would be in adult patients.
LS is the most common cause of acquired phimosis in prepubertal boys. Circumcision leads in most of the cases to definite healing.

download article
3.227.233.55.