PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Incidentie en klinische impact van ziekenhuisinfecties
Author(s): PEETERMANS WE, SUETENS C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 2   Date: 2006   
Pages: 118-122
DOI: 10.2143/TVG.62.2.5002371

Abstract :
Een nosocomiale infectie is een infectie die opgelopen wordt in het ziekenhuis. Bij de registratie van nosocomiale infecties gebruikt men het operationele criterium van 48 uur of later na opname in het ziekenhuis.
In ons land coördineert het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid reeds jarenlang een nationale surveillance van nosocomiale infecties. Recente Belgische incidentiecijfers worden getoond en vergeleken met Europese en Amerikaanse gegevens.
Nosocomiale infecties veroorzaken een toewijsbare morbiditeit en mortaliteit, en een verlenging van de hospitalisatieduur. Ze gaan gepaard met een toename van de kosten van diagnose en therapie.
De doelstellingen en problemen van arbeidsintensieve en dure surveillanceprogramma’s moeten duidelijk gedefinieerd worden.

Incidence and clinical impact of nosocomial infection
A nosocomial infection is an infection acquired during hospitalisation. The operational criterion is 48 hours after admission in the hospital.
In Belgium the Scientific Institute for Public Health leads a national programme for the registration of nosocomial infections. Recent data from Belgian hospitals are shown and compared with European and American surveillance studies.
Nosocomial infections cause an attributable morbidity and mortality, a prolonged hospitalization, and a cost increase for diagnosis and treatment.
The aims and weaknesses of labor-intensive and expensive surveillance programmes must be clearly defined.

download article
3.227.233.55.