PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nosocomiale legionellose: een uitdaging voor de ziekenhuishygiënist
Author(s): SCHUERMANS A, LAUWERS S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 2   Date: 2006   
Pages: 131-135
DOI: 10.2143/TVG.62.2.5002373

Abstract :
Ten gevolge van twee epidemieën van Legionella-infecties in 1999 in België en in Nederland werden door de Vlaamse overheid maatregelen ter preventie van nieuwe outbreaks voorgesteld onder de vorm van het “Legionella-besluit”. Dit betekende voor de ziekenhuizen de uitvoering van een risicoanalyse en het beschikken over een beheersplan en dit binnen een zeer korte termijn.
De zware financiële implicaties van deze maatregelen staan echter niet in verhouding tot de mogelijk vermeden problemen: de meeste Legionella-infecties in ons land zijn reisgebonden en het aandeel van nosocomiale legionellosen in het totaal van de nosocomiale pneumonieën is verwaarloosbaar.
Een overzicht van de kliniek en de risicofactoren, de diagnose alsook de preventieve maatregelen wordt gegeven.

Control of nosocomial legionellosis: a challenge
This review discusses the preventive measures which were established by the Flemish government in order to prevent nosocomial outbreaks of Legionnaires’ disease. These measures impose a severe risk analysis and compelling risk management procedures.
These measures, although theoretically useful, revealed to be very expensive and not in proportion with the relative low incidence of nosocomial Legionnaires’ disease, as compared to the total number of nosocomial pneumonia.
The clinical presentation of the disease, its diagnostic approach, the role of environmental surveillance and the engineering components of Legionella control in water systems are discussed.

download article
3.227.233.55.