PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een strategie om de levenskwaliteit van ouderen te bevorderen
Author(s): COMHAIRE F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 2   Date: 2006   
Pages: 146-156
DOI: 10.2143/TVG.62.2.5002377

Abstract :
Terwijl de maximale levensduur voor elke persoon genetisch bepaald schijnt te zijn, kan de levenskwaliteit van ouderen allicht gunstig worden beïnvloed. De strategie bestaat erin overgewicht te voorkomen, regelmatig (matige) fysieke inspanningen te leveren, en zogenaamde “ouderdomsziekten” vroegtijdig op te sporen en te behandelen. De substitutie van specifieke hormonale deficiënties kan aangewezen zijn.
Daarnaast lijkt het zinvol bepaalde voedingssupplementen, nutracijnen, aan te wenden, met de bedoeling de “slijtage”verschijnselen tegen te gaan door het bestrijden van celbeschadiging die optreedt als gevolg van oxidatieve overbelasting. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van zogenaamde nutracijnen. Deze bestaan uit diverse vitaminen, mineralen en niet-toxische plantenextracten. De substanties worden toegediend in hoeveelheden die de aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden, en er wordt gestreefd naar synergie van de verschillende componenten.
In dit artikel wordt meer in detail ingegaan op de wetenschappelijke onderbouwing van enkele nutracijnen.

A strategy to improve the quality of life of aging persons
Whereas the maximum length of life seems to be genetically determined for each individual, it is probably possible to improve the quality of life of aging persons. The prevention and correction of obesity, the regular performance of (moderate) physical activities, and the early detection and adequate treatment of diseases typical in the elderly (such as hypertension, diabetes and certain cancers), are of pivotal importance. Substitution of deficient hormones may be indicated as well.
Aside from these measures, one should consider to provide particular food supplements to antagonise the “wear and tear” processes by reversing the cellular damage resulting from environmental toxics and endogenous oxidative overload. So-called nutraceuticals can be used for this purpose. These formulations consist of vitamins, minerals, and judiciously selected and prepared plant extracts. They are given in quantities which do not exceed the recommended daily doses, thus avoiding any toxicity. The simultaneous implementation of well-selected agents procures synergistic effects. The nutraceuticals should optimise the function of vital organs and prevent their premature degeneration.
The present article summarizes the scientific basis of a few brand formulations which are available as over the counter products on the Belgian market.

download article
34.226.234.20.